Praktiske oplysninger

Alle interesserede kommuner og biografer kan deltage i Børnebiffen – og vise kvalitetsfilm for de yngste.

Filmpakker

Det Danske Filminstitut sammensætter pakker med film for de 3-6-årige. Vi tilbyder en lang række filmpakker på DCP og dvd ("Filmhits for børn"-serien). Hver pakke rummer en række filmprogrammer med en samlet spilletid på cirka 30-40 minutter. 

Bemærk, at Børnebiffen arbejder med to aldersgrupper: fra 3 år og fra 5 år. Filmpakker på DCP indeholder film til begge aldersgrupper, mens "Filmhits for børn"-dvd'erne enten henvender sig fra 3 år eller 5 år. Hvis I ønsker at nå begge aldersgrupper, er det således nødvendigt at booke to forskellige dvd'er. Se aldersanvisningerne i beskrivelsen af de enkelte filmpakker og dvd'er.

Læs mere om filmpakkerne 

Booking af filmpakker på DCP og dvd ("Filmhits for børn")

Henvendelse om booking til Janne Flatau, Danske Børne- og Ungdomsfilmklubber, 3321 4176 man-fre 10-14 / boernebiffen@dabuf.dk 

Pris

DFI stiller filmpakkerne gratis til rådighed. Øvrige udgifter – til fx biografleje, lancering, reklame, filmtransport m.m. – afholdes af de lokale arrangører.

Efter aftale med foreningen Danske Biografer modtager den enkelte biograf 10 kr. pr. sæde i salleje af kommunen til dækning af biografens omkostninger – dog minimum kr. 1.200. Bemærk, at filmpakkerne kun må vises ikke-kommercielt. Billetprisen må således kun dække lejen af biografsalen.

Spilleplan og lancering

De medvirkende kommuner/biografer udarbejder en lokal spilleplan med visningstidspunkter m.m. Desuden står de medvirkende kommuner/biografer for den lokale lancering og omtale af filmvisningerne overfor publikum, fx via daginstitutioner, biblioteker og biografer.

Eksempel: hjemmesiden for Med Rød Stue i Biografen (i Nordjylland)

Billed- og tekstmateriale

DFI stiller billedmateriale, logoer og filmbeskrivelser til rådighed til udarbejdelse af filmprogrammer, pressemeddelelser, spilleplaner, pjecer o.lign. Du finder tekst og billeder i beskrivelsen af de enkelte filmpakker.

Eksempel: 2012-program for "Med Rød Stue i Biografen" (pdf). ("Med Rød Stue i Biografen" er Nordjyllands version af Børnebiffen)

Bemærk, at logo for DFI og Danske børne- og ungdomsfilmklubber skal anvendes i trykte programmer og på web.

Logoer m.m.: 

Det Danske Filminstitut 

Børnebiffen 

Danske Børne- & Ungdomsfilmklubber 

Plakater for Børnebiffen 2018 (pdf)

Billetter

Billetter til filmvisningerne skal kunne bestilles/købes lokalt – fx i de medvirkende biografer eller gennem kommunen. De lokale arrangører står selv for at lave et passende billetsystem.

Filmtransport

De medvirkende kommuner/biografer sørger selv for fragt af film mellem biograferne i kommunen – samt videreforsendelse af filmene efter endt visningsperiode.

Bemærk, at sammen med filmpakkerne følger en liste med rækkefølgen på de medvirkende biografer. Denne liste er vigtig, da den viser, hvor filmene skal videre hen. Filmene skal videresendes umiddelbart efter sidste visning. Videresendes filmene for sent, vil der blive pålagt en bøde på kr. 500,-.

Evaluering

De medvirkende kommuner/biografer skal opgøre publikumstal, som sammen med en kort evaluering sendes til Danske Børne- og Ungdomsfilmklubber: boernebiffen@dabuf.dk.Kontakt

Indhold af filmpakker:
Lisbeth Juhl Sibbesen 
Det Danske Filminstitut 
2538 2618 / lisbeths@dfi.dk

Barbara Rovsing Olsen
Det Danske Filminstitut
2286 9043 / barbarao@dfi.dk

Praktiske oplysninger:
Janne Flatau 
Danske Børne- og Ungdomsfilmklubber 
3321 4176 man-fre 10-14 / boernebiffen@dabuf.dk

Det Danske Filminstitut

Det Danske Filminstitut
/ Danish Film Institute

EAN-nr: 5798000794085
CVR-nr: 56858318

Gothersgade 55
1123 København K

Tlf. +45 3374 3400
Fax +45 3374 3401
E-mail: dfi@dfi.dk

Cinematekets billetsalg
TLF. +45 3374 3412