Film ifølge med en voksen

Er børn ifølge en voksen i biografen, gælder ledsagerreglen.

LEDSAGEREGLEN

Filmloven: § 20. Stk. 3. Alle film må dog vises offentligt for børn, der er fyldt 7 år og er ledsaget af en af forældrene eller en anden voksen.

Børn der er fyldt 7 år, kan komme ind og se alle film, hvis de er ifølge med en voksen, dvs. én, der er fyldt 18 år

Det vil sige at børn der er fyldt 7 år, kan komme ind og se alle film, hvis de er ifølge med en voksen, dvs. én, der er fyldt 18 år. 

---

Der er forskel på børns fortrolighed med filmmediet. Det er rådets intention at voksne i højere grad skal tage stilling til, hvilken oplevelse barnet over 7 år skal have end hænge sig i aldersgrænser. Vær dog opmærksom på at denne regel ikke gælder børn under 7 år.

At børn, der er fyldt 7 år, kan gå i biografen med en voksen og se alle film, betyder dog ikke, at det er en god ide, at de rent faktisk ser alle film. Børn kan let blive skræmte af films virkemidler og biografens mørke. For de yngste er der stor forskel på at sidde i kendte omgivelser og se film på DVD, og så se film i biografen. Børn kan generelt tåle mere, når de ser DVD på tv-format med en lydstyrke, der kan reguleres.

Medierådets børnefaglige eksperter vurderer, om filmen kan virke skræmmende for børn på et givet alderstrin, men det er forældrene, som kender barnet bedst, der ved, hvad det kan tåle at se. 

Brug Medierådets vurderinger som grundlag for at vælge, hvilke film børn skal se. Se begrundelser og handlingsreferater på alle biograf- og DVD film i vores database Du finder databasen i venstremenuen.

Det Danske Filminstitut

Det Danske Filminstitut
/ Danish Film Institute

EAN-nr: 5798000794085
CVR-nr: 56858318

Gothersgade 55
1123 København K

Tlf. +45 3374 3400
Fax +45 3374 3401
E-mail: dfi@dfi.dk

Cinematekets billetsalg
TLF. +45 3374 3412