Bedre digitale oplevelser til børn og unge

KONFERENCE. Hvordan kan biblioteker, museer og andre kulturinstitutioner bruge digitale medier i formidlingen til børn og unge? Få viden og inspiration den 6. december, hvor kulturminister Mette Bock åbner konferencen på Det Danske Filminstitut.

medierådet-billede

Foto: Jørgen True/Medierådet for Børn og Unge

På konferencen "Bedre digitale oplevelser til børn og unge" giver youtuberen Rasmus Brohave og en række eksperter deres bud på, hvordan man får børn og unge i tale på forskellige digitale platforme. Der bliver præsenteret best practice-eksempler fra bl.a. Lommefilm, Kulturregion Fyn, Museum Syddanmark samt Ballerup og Viborg bibliotekerne. En paneldebat afrunder dagen i dialog med salen.  

Kulturminister Mette Bock åbner konferencen og giver sit perspektiv på emnet. Det sker i forlængelse af, at Kulturministeriet netop har undersøgt befolkningens ønsker til fremtidens danske medieindhold. Undersøgelsen ”Antennerne Ude” viser, at der generationerne imellem er store forskelle i behov, ønsker og brugen af medier. 

Læs hele programmet og tilmeld dig konferencen 

Enhedschef Ole Winther i Slots- og Kulturstyrelsen siger: 
”Museer og biblioteker spiller en væsentlig rolle i forhold til at tilbyde levende og dannende kulturindhold, der kan ruste børn og unge til voksenlivet. Derfor er jeg glad for, at Slots- og Kulturstyrelsen i samarbejde med Det Danske Filminstitut vil inspirere til, at kulturinstitutionerne udnytter de digitale muligheder – og på nye spændende måder – i takt med, at børn og unges medievaner ændrer sig.” 

Afdelingschef Claus Hjorth for Børn & Unge samt Medierådet for Børn og Unge på Det Danske Filminstitut siger: 
”Kulturlivets institutioner har altid været vigtige, men måske er de i dag vigtigere end nogensinde. Det er her, vi samles for at udvikle en levende og dybere forståelse for vores egen identitet og vores fælles kulturelle arv. Som kulturinstitutioner skal vi have fokus på at udvikle vores tilbud og digitale sendeflade i dialog med brugerne”. 

Praktisk oplysninger: 
Konferencen finder sted den 6. december 2017 kl. 10-16 i Det Danske Filminstitut, Gothersgade 55, 1123 København K. 

Målgruppe: Biblioteker, museer og andre kulturinstitutioner og interesserede. 
Pris: 950 kr. pr. deltager 
Tilmeldingsfrist: 29. november 2017 

Fakta

Slots- og Kulturstyrelsen og Det Danske Filminstitut afholder i fællesskab en konference, der skal inspirere biblioteker og museer til at bringe de nye digitale muligheder konstruktivt og effektivt i spil i formidlingen til børn og unge.

Tid: Den 6. december 2017 kl. 10.00-16.00 
Sted: Det Danske Filminstitut, Gothersgade 55, 1123 København K

Kontakt

Vibeke Skov Larsen 
Specialkonsulent, Slots- og Kulturstyrelsen 
Tlf. + 45 3374 4588 
vsl@slks.dk 


Slots- og Kulturstyrelsen pressetelefon
 
+ 45 2261 1995

Jacob Breuning
Filmkulturel konsulent
Tlf. +45 2010 0206
jacobb@dfi.dk

Det Danske Filminstitut

Det Danske Filminstitut
/ Danish Film Institute

EAN-nr: 5798000794085
CVR-nr: 56858318

Gothersgade 55
1123 København K

Tlf. +45 3374 3400
Fax +45 3374 3401
E-mail: dfi@dfi.dk

Cinematekets billetsalg
TLF. +45 3374 3412