EP2C POST PRODUCTION WORKSHOP 2018

KURSUS. EP2C Post Production Workshop er et ugelangt kursus, der henvender sig til producere og postproduktionsansvarlige, der ønsker et større kendskab til postproduktionsprocessen inden for koproduktion af spillefilm. Ansøgningsfristen er d. 15. november.

EP2C_logo450

Med målet om at kunne lægge et detaljeret postproduktions-budget får deltagerne mulighed for på workshoppen at gennemgå de tekniske, finansielle og kreative aspekter ved postproduktion via gruppearbejde, individuelle projektmøder samt en-til-en møder og rådgivning fra eksperter. Da der tages udgangspunkt i deltagernes egne projekter er det et krav at man deltager med et projekt, der ikke er længere end i pre-produktionsfasen.

Ansøgning om deltagelse skal indeholde fuldt CV (max 3 sider), evt. virksomhedsprofil (max 3 sider) og motiveret ansøgningsbrev.
Ansøgende producere skal desuden levere følgende oplysninger om deres deltagerprojekt: synopsis, estimeret produktionsbudget (i EUR), finansieringsplan (i EUR) samt beskrivelse af hvilket stadie, projektet vil befinde sig i når workshoppen afholdes.

Læs mere om deltagerkrav og find ansøgningsskemaet her.

Tid og sted

8.-13. februar 2018 - Budapest, Ungarn 

Pris
Deltagerfee for kurset (inkl. ophold og diæter) er 1.600 EUR.

Ansøgningsfrist
15. november 2017

Læs mere om EP2C her.

Kontakt

Creative Europe Desk Danmark
Det Danske Filminstitut
Gothersgade 55, 2. sal
1123 København K
Tlf. + 45 3374 3442
creativeeurope@dfi.dk

Det Danske Filminstitut

Det Danske Filminstitut
/ Danish Film Institute

EAN-nr: 5798000794085
CVR-nr: 56858318

Gothersgade 55
1123 København K

Tlf. +45 3374 3400
Fax +45 3374 3401
E-mail: dfi@dfi.dk

Cinematekets billetsalg
TLF. +45 3374 3412