MEDIA CALL: Adgang til markeder 2018

MEDIA CALL EACEA/18/2017. Europa-Kommissionen har offentliggjort den kommende ansøgningsfrist for ”Support for Access to Markets”. Bemærk at der ikke længere ydes støtte til budgetomkostninger, der er afholdt før aktionsperioden starter.

calls

Facts: Tidligere danske aktiviteter støttet under ordningen tæller CPH:INDUSTRY, EDN Workshops Southern Europe og Nordisk Panorama ForumOrdningen har til formål at facilitere den europæiske audiovisuelle branches adgang til markeder i og udenfor Europa med henblik på at promovere og udbrede europæiske film, tv-programmer og digitale spil samt fremme B2B-udvekslinger.

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfristen er d. 15. februar 2018, kl. 12.00 – der kan forventes svar maj 2018.

Er mit selskab ansøgningsberettiget?

Støtteordningen er åben for private eller offentlige enheder (private selskaber, non-profit organisationer, foreninger, institutioner, stiftelser, kommuner, byråd etc.) etableret - og ejet af indbyggere – i lande, der deltager i MEDIA-delprogrammet.
Privatpersoner kan ikke søge om støtte.

Hvilke projekter er støtteberettigede?

Ordningen støtter tre typer markedsaktiviteter, som finder sted enten i eller udenfor lande, der deltager i MEDIA-delprogrammet, og som har til formål at fremme europæiske audiovisuelle værker.

Aktivitet 1: Fysiske B2B-markeder for den europæiske audiovisuelle branche


Støtte til B2B-aktiviteter, hvis formål er at forbedre den europæiske branches og europæiske projekter og værkers adgang til professionelle audiovisuelle markeder i og udenfor lande, der deltager i MEDIA-delprogrammet. Dette gælder fx koproduktions- og finansieringsfora, pitching fora, eller markeder og events som fremmer salget af færdigproducerede projekter. Der vil blive lagt særligt vægt på kortfilm, digitale spil, cross media projekter og tv-serier.

Aktivitet 2: Online-værktøjer som understøtter netværksdannelse mellem virksomheder i den audiovisuelle branche (B2B-netværk)

Støtte til:
  • Udvikling af databaser og/eller database-netværk af europæiske programmer eller branchefolk
  • Udvikling af innovative online-værktøjer for den europæiske audiovisuelle branche
Formålet er at fremme deling af information og stimulere koproduktion, finansiering, salg mv. af europæiske audiovisuelle værker.

NB: Digitale distributionsplatforme, VOD-platforme og digitalisering af audiovisuelle værker er ikke inkluderet i denne støtteordning.

Aktivitet 3: B2B-promovering af europæiske værker

Støtte til:
  • Implementering af B2B-markedsføringsaktiviteter som arrangeres af Europæiske netværk eller brancheorganisationer (som repræsenterer mindst 15 MEDIA-lande), og som har til hensigt at facilitere distributionen af europæiske audiovisuelle værker på tværs af landegrænser, samt fremme netværksaktiviteter mellem branchefolk
  • Etablering og lancering af B2B-markedsføringsinitiativer og -platforme, som fremmer innovative måder og/eller nye forretningsmodeller til at distribuere og lancere europæiske audiovisuelle værker. Aktiviteten bør fordre udveksling af erfaringer og informationer mellem europæiske branchefolk.
Disse aktiviteter skal organiseres og koordineres i et samarbejde mellem mindst 3 forskellige enheder fra 3 forskellige lande, der er medlem af MEDIA-delprogrammet.

Aktionsperiode

For alle tre aktiviteter gælder det at de skal indledes i perioden 1. juni 2018 - 30. juni 2019 og afsluttes inden 12 måneder. Denne 12-måneders aktionsperiode inkluderer forberedelse, implementering, opfølgning, evaluering og formidling af resultater.

NB: Der ydes ikke længere tilskud til budgetomkostninger, der er afholdt i op til 10 måneder før aktionsperioden starter. Støtteberettigede budgetomkostninger kan tidligst afholdes fra den dato, hvor støttekontrakten (the grant agreement) underskrives eller den dato, hvor der gives besked om støttetildeling.

Budget og støttebeløb

Støtteordningens samlede budget for 2018 er estimeret til 7,5 millioner EUR. Tilskuddet til det enkelte projekt afhænger af projektets samlede budget. For aktiviteter, der finder sted i lande, der deltager i MEDIA-delprogrammet, kan Creative Europe’s tilskud maksimalt udgøre 60 % af aktivitetens samlede støtteberettigede budgetomkostninger. For aktiviteter, der finder sted i lande, der ikke deltager i MEDIA-delprogrammet, kan Creative Europe’s tilskud maksimalt udgøre 80 % af de støtteberettigede budgetomkostninger.

Hvordan øger man chancerne for at få støtte til sin aktivitet?

Støtteberettigede projekter bliver evalueret på basis af et pointsystem, hvor ansøgningerne bliver rangeret efter det samlede pointtal. Ansøgerne med de højeste antal point modtager støtte inden for budgetrammerne. Pointfordelingen og en detaljeret beskrivelse af de respektive aktiviteters støttekriterier kan læses i retningslinjernes pkt. 9.

Kreditering

Alle projekter, der modtager støtte under denne ordning, skal kreditere Creative Europe MEDIA-delprogrammet med tekst og logo på alt materiale, så som plakater og pressemateriale. Dette gælder også kreditering i det endelige computerspils kreditliste. Link til tekst og logo kan findes i retningslinjernes pkt. 12.1.

Ansøgningsprocedure

Alle ansøgere skal registrere sig i Participant Portal, hvorefter man modtager en PIC-kode (Participant Indentification Code) som skal bruges i den elektroniske ansøgning. Profilen kan opdateres og bruges ved fremtidige ansøgninger. Ansøgere skal også have en EULogin (European Commission Authentication Service) konto, der ligeledes kan genbruges ved fremtidige ansøgninger. Ansøgning sker via en E-form.
Al dokumentation, kontrakter, budgetter m.m. skal vedhæftes E-formen og ansøgningen skal være afsendt senest kl. 12.00 på dagen for ansøgningsdeadline.

Som altid anbefaler vi at man ikke venter til sidste deadlinedato med at indsende ansøgningen i tilfælde af at der opstår tekniske problemer.

Vejledning i forbindelse med ansøgning

Vi anbefaler, at man læser de detaljerede retningslinjer for ’Support for Access to Markets’ i deres helhed. Retningslinjerne, ansøgningsskema mm. findes i spalten til højre og på EU-Kommissionens hjemmeside.

Hvis du har spørgsmål til retningslinjerne, eller ønsker hjælp og vejledning ifm. din ansøgning, er du altid velkommen til at kontakte os i MEDIA Desken: Ene Katrine Rasmussen (ener@dfi.dk) og Katrine Danielle Bjaarnø (katrineb@dfi.dk).

Skulle der opstå tekniske problemer i ansøgningsprocessen, skal spørgsmål rettes direkte til:
Help Desk, Europa-Kommissionen
E: eacea-helpdesk@ec.europa.eu
T: +32 2 299 0705

Kontakt

Creative Europe Desk Danmark
Det Danske Filminstitut
Gothersgade 55, 2. sal
1123 København K
Tlf. + 45 3374 3442
creativeeurope@dfi.dk

Det Danske Filminstitut

Det Danske Filminstitut
/ Danish Film Institute

EAN-nr: 5798000794085
CVR-nr: 56858318

Gothersgade 55
1123 København K

Tlf. +45 3374 3400
Fax +45 3374 3401
E-mail: dfi@dfi.dk

Cinematekets billetsalg
TLF. +45 3374 3412