Organisation

New Danish Screen
Det Danske Filminstitut
Gothersgade 55
1123 København K
nds@dfi.dk

Mette Damgaard-Sørensen, kunstnerisk leder
Telefon 2012 0469
metteds@dfi.dk

Christina Ramsø Thomsen, projektredaktør
Telefon 2426 7441
christinart@dfi.dk 


Johnny Andersen, producer
Telefon 3374 3678
johnnya@dfi.dk

Nikoline Riget, projektkoordinator
Telefon 3374 3473
nikoliner@dfi.dk

Styregruppe for New Danish Screen
Claus Ladegaard, DFI
Marianne Moritzen, DFI
Katrine Vogelsang, TV2
Elise Lund Larsen, TV2
Ditte Christiansen, DR
Flemming Hedegaard, DR

Kontakt

New Danish Screen

Det Danske Filminstitut
Gothersgade 55 
1123 København K 
nds@dfi.dk  

Mette Damgaard-Sørensen,
Kunstnerisk leder
Tlf. +45 2012 0469
metteds@dfi.dk

Christina Ramsø Thomsen
Projektredaktør
Tlf. +45 2426 7441
christinart@dfi.dk

Johnny Andersen,
Producer
Tlf. +45 3374 3678
johnnya@dfi.dk

Nikoline Riget,
Projektkoordinator
Tlf. +45 3374 3473
nikoliner@dfi.dk

Det Danske Filminstitut

Det Danske Filminstitut
/ Danish Film Institute

EAN-nr: 5798000794085
CVR-nr: 56858318

Gothersgade 55
1123 København K

Tlf. +45 3374 3400
Fax +45 3374 3401
E-mail: dfi@dfi.dk

Cinematekets billetsalg
TLF. +45 3374 3412