Organisation

New Danish Screen
Det Danske Filminstitut
Gothersgade 55
1123 København K
nds@dfi.dk

Mette Damgaard-Sørensen, kunstnerisk leder
Telefon 2012 0469
metteds@dfi.dk

Marie Schmidt Olesen, projektredaktør
Telefon 4078  8021
marieo@dfi.dk 


Johnny Andersen, producer
Telefon 3374 3678
johnnya@dfi.dk

Nikoline Riget, projektkoordinator
Telefon 3374 3473
nikoliner@dfi.dk

Styregruppe for New Danish Screen
Claus Ladegaard, DFI
Nanna Mailand-Mercado, DFI
Katrine Vogelsang, TV2
Elise Lund Larsen, TV2
Ditte Christiansen, DR
Flemming Hedegaard, DR

Kontakt

New Danish Screen

Det Danske Filminstitut
Gothersgade 55 
1123 København K 
nds@dfi.dk  

Mette Damgaard-Sørensen,
Kunstnerisk leder
Tlf. +45 2012 0469
metteds@dfi.dk

Marie Schmidt Olesen,
Projektredaktør
Tlf. +45 4078 8021
marieo@dfi.dk

Johnny Andersen,
Producer
Tlf. +45 3374 3678
johnnya@dfi.dk

Nikoline Riget,
Projektkoordinator
Tlf. +45 3374 3473
nikoliner@dfi.dk

Det Danske Filminstitut

Det Danske Filminstitut
/ Danish Film Institute

EAN-nr: 5798000794085
CVR-nr: 56858318

Gothersgade 55
1123 København K

Tlf. +45 3374 3400
Fax +45 3374 3401
E-mail: dfi@dfi.dk

Cinematekets billetsalg
TLF. +45 3374 3412