Velkomst- og afskedsreception

INVITATION. Det Danske Filminstitut inviterer til velkomstreception for Cecilia Lidin og afskedsreception for Klara Grunning-Harris torsdag den 19. november.

Velkomst_afsked_klara_cecilie

Cecilia Lidin tiltræder stillingen som filmkonsulent for Kort- & Dokumentarfilm. Samtidig er Klara Grunning-Harris fratrådt sin stilling.

I den anledning inviterer Det Danske Filminstitut til reception

Torsdag 19. november 2015 / 15:30-17:30
Restaurant SULT

Mød op og vær med til at gøre dagen festlig. 

Med venlig hilsen
Det Danske Filminstitut

Det Danske Filminstitut

Det Danske Filminstitut
/ Danish Film Institute

EAN-nr: 5798000794085
CVR-nr: 56858318

Gothersgade 55
1123 København K

Tlf. +45 3374 3400
Fax +45 3374 3401
E-mail: dfi@dfi.dk

Cinematekets billetsalg
TLF. +45 3374 3412