Digitaliseringsstøtten ophørt

Som en del af Filmaftalen fra 2011 har Det Danske Filminstitut støttet digitaliseringen af de danske biografer.

Støtten har haft til formål at sikre et bredt og alsidigt biografmiljø i Danmark. Digitaliseringsstøtte er ifølge aftalen ophørt pr. 31. december 2016.

Som en konsekvens af dette godkender DFI fra den 1. januar 2017, at udgiften til VPF kan indgå i lanceringsbudgettet og derfor være en del af DFI's lanceringsstøtte.

Indtil videre er ovenstående gældende til udgangen af Filmforliget 2015-2018. 

Der henvises i øvrigt til www.dfi.dk/lancering.
Se også budgetskabelon.

Claus Ladegaard
Områdedirektør

Det Danske Filminstitut

Det Danske Filminstitut
/ Danish Film Institute

EAN-nr: 5798000794085
CVR-nr: 56858318

Gothersgade 55
1123 København K

Tlf. +45 3374 3400
Fax +45 3374 3401
E-mail: dfi@dfi.dk

Cinematekets billetsalg
TLF. +45 3374 3412