Justeringer i støttevilkår og vejledninger

Med virkning fra den 1. januar 2017 vil der være en række justeringer i Filminstituttets støttevilkår og vejledninger.

branchenyhed_ikon450

NEW DANISH SCREEN

Med henblik på at sikre, at der gælder samme vilkår for lancering og distributionsvederlag med videre for spillefilm og dokumentarfilm på tværs af Filminstituttets støtteordninger, bliver der foretaget justeringer og tilføjelser i støttevilkårene for New Danish Screen.

Vilkårene for lancering i pkt. 5.5.2 og 5.5.3 ændres så der gælder de samme frister og krav for ansøgning om lanceringsstøtte for spillefilm og dokumentarfilm på New Danish Screen som der gælder for spillefilm og dokumentarfilm på Konsulentordningen og på Markedsordningen.

Gældende for spillefilm er der i New Danish Screens støttevilkår under pkt. 5.10.1 og 5.10.2 tilføjet vilkår for distributionsvilkår og -vederlag, som er enslydende med de vilkår, der er gældende for disse forhold i vilkårene for spillefilm støttet under Konsulent- og Markedsordningen.

Lancering og distribution af udenlandske art house film

I behandlingen af støtte til lancering og distribution af udenlandske art house film er der ved sidste vilkårsrevision indført ansøgningsfrister og støttevilkårenes pkt. 2.0 er ændret således, at det er en betingelse for at søge støtte til en film, at der ved ansøgningsfristen er mindst to måneder til premieren på den film, der søges om støtte til.

Regional filmstøtte

Filminstituttets skal anvende mindst 3,5 millioner kroner om året på regional filmstøtte. For at sikre, at flere film kan modtage regional filmstøtte, er der indført en maksimal støttegrænse på 500.000 kroner til en spillefilm og 200.000 kroner til en dokumentarfilm.

Administrationsvederlag

I vejledningen Præcision af administrationsvederlaget er der foretaget en ændring, så posten Projektbogholderi i fremtiden ikke er en del af administrationsvederlaget, men kan medtages som en separat post i budget og regnskab.

Ændringerne vil fremgå af pågældende vilkår og vejledninger senest den 1. januar 2017.

Det Danske Filminstitut

Det Danske Filminstitut
/ Danish Film Institute

EAN-nr: 5798000794085
CVR-nr: 56858318

Gothersgade 55
1123 København K

Tlf. +45 3374 3400
Fax +45 3374 3401
E-mail: dfi@dfi.dk

Cinematekets billetsalg
TLF. +45 3374 3412