New Danish Webisodes

STØTTE. New Danish Screen inviterer til udvikling af radikale filmiske fortællinger til nettet.

nds_posjpeg

Med tiltaget "New Danish Webisodes" kan der gives støtte til serier, som udfordrer de konventionelle fortællestrukturer og filmiske udtryk, og som har stærke fortællinger i centrum. Serier, som udnytter muligheden for nettet som legeplads og laboratorium.

For interesserede ansøgere er der orienteringsmøde den 16. november 2016 kl. 14.30 – 16.00 i Bio Carl, Cinemateket, Gothersgade 55, Kbh. K.

Ansøgningsfristen er den 9. januar 2017, og de mest lovende hold og projekter inviteres til møder i slutningen af januar 2017, hvorefter en endelig udvælgelse finder sted.

Læs mere om initiativet og find ansøgningsskema.

Det Danske Filminstitut

Det Danske Filminstitut
/ Danish Film Institute

EAN-nr: 5798000794085
CVR-nr: 56858318

Gothersgade 55
1123 København K

Tlf. +45 3374 3400
Fax +45 3374 3401
E-mail: dfi@dfi.dk

Cinematekets billetsalg
TLF. +45 3374 3412