Invitation til statusmøde om lavbudgetfilm

INVITATION. Mød op tirsdag den 23. februar i Cinemateket og få en status på lavbudget-initiativet for spillefilm.

branche_hvid1 (1)

Filmaftalen åbnede muligheden for, at DFI kan støtte lavbudget-spillefilm på særlige betingelser.

Støtten skal give både nye og etablerede talenter mulighed for at producere lavbudget film.

Støtten kan bevilges gennem New Danish Screen, Konsulentordningen eller Markedsordningen.

Der kan samlet ydes støtte til 12-24 lavbudgetfilm med budget på enten maksimum 3 mio. kr. eller maksimum 6. mio. kr.

Få en opdatering på status for ansøgninger og støttede film, hør et par cases og vær med til at evaluere vilkårene for støtte.

Tirsdag den 23. februar kl. 15.30-17.00
Bio ASTA, Cinemateket i Gothergade 55

Det Danske Filminstitut

Det Danske Filminstitut
/ Danish Film Institute

EAN-nr: 5798000794085
CVR-nr: 56858318

Gothersgade 55
1123 København K

Tlf. +45 3374 3400
Fax +45 3374 3401
E-mail: dfi@dfi.dk

Cinematekets billetsalg
TLF. +45 3374 3412