Den Danske Filmskole søger leder af Udviklingsafdelingen

Filmskolen opretter en udviklingsafdeling til den tværfaglige koordinering af faglinjernes undervisning og produktion, den langsigtede undervisningsplanlægning og den videre udvikling af uddannelserne.

filmskolens logo

Udviklingsafdelingen
Udviklingsafdelingen er en nyoprettet afdeling, som bliver organisatorisk centrum for den faglige koordinering og for videreudviklingen af undervisningen på Filmskolens uddannelser.
Afdelingen skal desuden organisere revisionen af studieordningen og undervisningsplanerne samt stå for det koordinerende arbejde med den fremtidige akkreditering.
Afdelingen bliver koordinerende centrum for Filmskolens Kunstneriske Udviklingsvirksomhed(KUV) og det internationale samarbejde.

Arbejdsopgaver
Lederen af Udviklingsafdelingen bliver ansvarlig for den tværgående koordinering mellem uddannelserne og for den langsigtede undervisningsplanlægning, herunder udarbejdelse af de overordnede rammeskemaer og fastlæggelsen af undervisningsbudgetterne i samarbejde med faglærerne og skolens ledelse.

Blandt arbejdsopgaverne er organisering af:

• tværfaglig koordinering
• udvikling af fælles undervisning
• udvikling af system til kvalitetssikring af uddannelserne
• den kunstneriske udviklingsvirksomhed (KUV)
• det internationale samarbejde

samt opgaver i forbindelse med:
• langsigtet undervisningsplanlægning
• administration af undervisningsbudgettet
• personaleledelse

En væsentlig del af arbejdet foregår i tæt samarbejde med skolens ledelse, faglærere, produktionsledere og koordinerende sekretærer.

Kvalifikationer
Vi søger en person med ekspertise i at organisere og planlægge. Du skal have faglig indsigt i de forskellige processer i film- og tv-produktion, og interessere dig for det pædagogiske arbejde.

Du skal have indgående kendskab til det danske film- og tv-miljø, samt gode samarbejds- og kommunikationsevner. Det er en fordel at have erfaring med undervisningsformen på Den Danske Filmskole.

Ansættelsesvilkår
Stillingen er en fuldtidsstilling. Ansættelse sker ifølge relevant overenskomst.

Stillingen er til besættelse pr. 1. januar 2015 eller efter aftale.

Ansøgning
Ansøgningsfristen er mandag 3. november 2014 klokken 13.00.

Send din ansøgning samt CV til: personale@filmskolen.dk Skriv "udvikling" i mailens emnefelt. Du modtager en kvitteringsskrivelse for ansøgningen.

Yderligere information
Vil du vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte rektor Vinca Wiedemann på tlf. 41 71 88 88

Om Filmskolen
Den Danske Filmskole er en videregående, kunstnerisk uddannelse under Kulturministeriet. Filmskolen giver kunstnerisk og teknisk uddannelse inden for film-, tv-, og computerspil-produktion.

Den danske og internationale kultur er under hastig forandring fra at være en tekstbåren kultur til en billedbåren kultur. Derfor er det en af Filmskolens vigtigste opgaver at skabe uddannelser, der kvalificerer eleverne til at udvikle fremtidens filmiske og billedbårne formsprog, og til at udfordre de strukturer, hvori fremtidens professionelle medieproduktion og distribution vil finde sted.

Filmskolen er en eliteuddannelse på internationalt niveau, der tilbyder en specialiseret, kunstnerisk og teknologisk avanceret undervisning. I alt går der knap 100 elever på skolens ni uddannelser: manuskript, fotografi, lyd, klip, produktion, fiktionsinstruktion, animations- og computerspilsinstruktion, dokumentarinstruktion og flerkamerainstruktion. Dertil kommer skolens halvårlige moduler i netværksuddannelserne for computerspil og cross media DADIU (netværk af danske uddannelser) og EUCROMA (netværk af europæiske uddannelser).
Filmskolen varetager desuden efteruddannelse for professionelle inden for hele medieområdet, og udøver kunstnerisk udviklingsvirksomhed inden for sine fagområder.

Filmskolen er også en kulturinstitution til gavn for kunst- og kulturlivet, og har ambitionen om at være et centralt samlingssted for den danske medieverden.

Filmskolen står i den kommende tid over for en række større opgaver. Skolen skal inden for den nærmeste fremtid forhandle en ny 4-årig rammeaftale med Kulturministeriet (2015-18), samt påbegynde arbejdet med skolens akkreditering. Endvidere pågår der p.t. et arbejde med at videreudvikle hele skolens organisationsstruktur, såvel skolens uddannelser som dens administration.

Læs mere om Den Danske Filmskole på filmskolen.dk

Vi betragter forskellighed som en ressource og opfordrer alle uanset baggrund til at søge stillingen.

Mail: sisse@filmskolen.dk

Kontakt

Opslagstavleopslag

Dette opslag er indsendt af en bruger, og Filminstituttet er ikke involveret i afholdelse, koordination el.lign. Spørgsmål og kommentarer skal stiles direkte til opslagets afsender. Nye opslag indsendes her.

Industry postings

The Danish Film Institute's notice board contains information about industry events, deadlines and seminars. The postings are sent to us from external users. Please direct your questions and comments to the respective authors. New postings may be sent here.

Det Danske Filminstitut

Det Danske Filminstitut
/ Danish Film Institute

EAN-nr: 5798000794085
CVR-nr: 56858318

Gothersgade 55
1123 København K

Tlf. +45 3374 3400
Fax +45 3374 3401
E-mail: dfi@dfi.dk

Cinematekets billetsalg
TLF. +45 3374 3412