Den Danske Filmskole søger leder og faglærer af Manuskriptuddannelsen

Filmskolen udvider Manuskriptuddannelsen fra to til fire år med undervisningsstart i september 2015. Som leder skal du være med til at skabe den nye manuskriptuddannelse, der sætter fokus på:

- samarbejdet mellem manuskriptforfatter, instruktør og producer
- filmfortællingens grundelementer og udviklingsprocessens metoder
- udforskningen af det personlige, filmiske formsprog
-fortællingens udvikling i den filmiske proces

logo450red

Manuskriptuddannelsen

Den 4-årige manuskriptuddannelse kommer til at køre på forsøgsbasis i otte år og træder i stedet for den 2-årige manuskriptuddannelse, hvis studerende afslutter deres uddannelse i juni 2015.


Filmskolen er påbegyndt tilrettelæggelsen af den nye uddannelse. Dette sker med sparring fra en følgegruppe bestående af professionelle fra film- og mediebranchen.

Filmskolens manuskriptuddannelse skal uddanne de studerende i professionel manuskriptskrivning af fiktionsfortællinger inden for de filmiske medier. I undervisningen kommer de studerende til at arbejde med at udvikle korte og lange fiktionsfilm, tv-serier, dokumentarfilm, animationsfilm og computerspilsuniverser.
Uddannelsens fokus er den dramatiske filmfortælling, og der lægges vægt på et nært uddannelsesmæssigt samarbejde med Filmskolens øvrige faglinjer.

Manuskriptuddannelsen vil optage seks studerende hvert andet år med start fra september 2015, og vil således først fra efteråret 2017 være fuldt udbygget med i alt 12 studerende fordelt på to årgange.

Arbejdsopgaver

I startfasen vil du i nært samarbejde med rektor og Filmskolens øvrige lærere være ansvarlig for arbejdet med opbygningen af uddannelsen.

Som leder af Manuskriptuddannelsen er du ansvarlig for uddannelsens kunstneriske og faglige kvalitet, og du er ledende faglærer for skolens manuskriptstuderende.

Blandt dine arbejdsopgaver er:
  • udvikling af undervisning og pensum
  • tilrettelæggelse og varetagelse af undervisningen
  • kontakt til gæstelærere og mediebranchen
  • administration af undervisningsbudget

En væsentlig del af dit arbejde foregår i tæt samarbejde med skolens øvrige faglærere, lederen af Udviklingsafdelingen samt de koordinerende sekretærer.

Kvalifikationer

Vi søger en manuskriptforfatter eller instruktør med praktisk erfaring fra udvikling af spillefilm og/eller tv-serier.

Du skal have indgående kendskab til det danske filmmiljø og gerne kendskab til det internationale filmmiljø og arbejdsformen inden for andre skrivende kunstformer.
Det vil være en fordel, hvis du har erfaring med undervisning og kendskab til undervisningsformen på Den Danske Filmskole.
Det er vigtigt, at du besidder gode samarbejds- og kommunikationsevner.

Det er Filmskolens ambition, at du som faglærer skal kunne bevare en professionel tilknytning til filmbranchen sideløbende med din læreransættelse.

Ansættelsesvilkår

Stillingen er en fast stilling i en tidsbegrænset ansættelsesperiode. Det er en fuldtidsstilling, som følger løn- og ansættelsesvilkår i henhold til organisationsaftalen mellem Kulturministeriet, Centralorganisationen af 2010 og Film- og TV-arbejderforeningen.

Stillingen er til besættelse pr. 1. maj 2015. Kan du ikke starte på fuld tid fra maj måned, er der mulighed for at aftale en anden startdato.

Da du skal være med til at udforme uddannelsen og optage nye elever mv., ønsker vi, at du er tilknyttet skolen i månederne op til ansættelsesstart.

Samtaler

Ansættelsesudvalget vil bestå af ansatte fra Filmskolen samt en ekstern person fra den danske filmbranche.

Ansøgning

Ansøgningsfristen er mandag 10. november 2014 klokken 13.00.

Send din ansøgning samt CV til: personale@filmskolen.dk Skriv "manus" i mailens emnefelt. Du modtager en kvitteringsskrivelse for ansøgningen.

Yderligere information

Vil du vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte rektor Vinca Wiedemann på tlf. 41 71 88 88 eller HR-medarbejder Sisse Arnholm på tlf. 41 71 88 11.

Om Filmskolen

Den Danske Filmskole er en videregående, kunstnerisk uddannelse under Kulturministeriet. Filmskolen giver kunstnerisk og teknisk uddannelse inden for film-, tv-, og computerspilsproduktion.

Den danske og internationale kultur er under hastig forandring fra at være tekstbåren til billedbåren. Derfor er det en af Filmskolens vigtigste opgaver at skabe uddannelser, der kvalificerer de studerende til at udvikle fremtidens filmiske og billedbårne formsprog, og til at udfordre de strukturer, hvori fremtidens professionelle medieproduktion og distribution vil finde sted.

Filmskolen ser det som sin opgave at inspirere de studerende til at formulere centrale eksistentielle spørgsmål i et originalt filmisk udtryk. Skolen henter inspiration og kvalitet til dette arbejde fra den filmhistoriske tradition og fra den aktuelle danske og internationale arena.

Filmskolen er en eliteuddannelse på internationalt niveau, der tilbyder en specialiseret, kunstnerisk og teknologisk avanceret undervisning. I alt går der knap 100 studerende på skolens ni uddannelser: manuskript, fotografi, lyd, klip, produktion, fiktionsinstruktion, animations- og computerspilsinstruktion, dokumentarinstruktion og flerkamerainstruktion. Dertil kommer skolens halvårlige moduler i netværksuddannelserne for computerspil og cross media DADIU (netværk af danske uddannelser) og EUCROMA (netværk af europæiske uddannelser).
Filmskolen varetager desuden efteruddannelse for professionelle inden for hele medieområdet, og udøver kunstnerisk udviklingsvirksomhed inden for sine fagområder.

Filmskolen er også en kulturinstitution til gavn for kunst- og kulturlivet, og har ambitionen om at være et centralt samlingssted for den danske medieverden.

Filmskolen står i den kommende tid over for en række større opgaver. Skolen skal inden for den nærmeste fremtid forhandle en ny 4-årig rammeaftale med Kulturministeriet (2015-18), samt påbegynde arbejdet med skolens akkreditering. Endvidere pågår der p.t. et arbejde med at videreudvikle hele skolens organisationsstruktur, såvel skolens uddannelser som dens administration.

Læs mere om Den Danske Filmskole på filmskolen.dk


Vi betragter forskellighed som en ressource og opfordrer alle uanset baggrund til at søge stillingen.

Mail: sisse@filmskolen.dk

Kontakt

Opslagstavleopslag

Dette opslag er indsendt af en bruger, og Filminstituttet er ikke involveret i afholdelse, koordination el.lign. Spørgsmål og kommentarer skal stiles direkte til opslagets afsender. Nye opslag indsendes her.

Industry postings

The Danish Film Institute's notice board contains information about industry events, deadlines and seminars. The postings are sent to us from external users. Please direct your questions and comments to the respective authors. New postings may be sent here.

Det Danske Filminstitut

Det Danske Filminstitut
/ Danish Film Institute

EAN-nr: 5798000794085
CVR-nr: 56858318

Gothersgade 55
1123 København K

Tlf. +45 3374 3400
Fax +45 3374 3401
E-mail: dfi@dfi.dk

Cinematekets billetsalg
TLF. +45 3374 3412