Kortlægning talentudvikling

Indkaldelse af beskrivelser og anbefalinger fra talentudvikling inden for brancherne film, TV, spil og animation.

Som en del af Fonden Filmtalent kortlægger The Animation Workshop/VIA University College eksisterende initiativer, tilbud, undersøgelser og projekter, der fremmer talentudviklingen indenfor den digitale visuelle branche, med fokus på fagområderne film, TV, spil og animation. 

Målet med kortlægningen er at styrke den samlede talentudvikling gennem synliggørelse og konkrete anbefalinger til udviklingen. Dette sker med ønsket om at opkvalificere talentudviklingen og øge samarbejdet tilbuddene imellem. 

Kortlægningen udarbejdes gennem survey, research og interviews. Vi efterspørger derfor initiativer, tilbud, undersøgelser og projekter, der bidrager aktivt til den danske talentudvikling. 

Der er tale om talentudvikling i uddannelsesniveauet mellem grundskole og videregående uddannelse. Det kan eksempelvis være ungdomstilbud, relevante gymnasiale retninger/uddannelser, højskoler, frie fagskoler, kulturskoletilbud, mentorordninger, filmfestivaller m.m. Kortlægningen udgives analogt og digitalt og vil blive tilgængelig på The Animation Workshop/VIA University College og Fonden Filmtalents hjemmesider. 

Vi håber på stor opbakning til projektet, så kortlægningen kan blive til gavn for de mange, som ønsker inspiration, indsigt i og overblik over de digitale visuelle talentudviklingsprogrammer. 

På forhånd tak, The Animation Workshop/VIA University College Center for Animation , Visualisering og Grafisk Fortælling Kontakt: Laura S. Isaksen lasi@via.dk Deadline for indsendelse af beskrivelser og anbefalinger: 1. februar 2018

Link til survey

Kontakt

Opslagstavleopslag

Dette opslag er indsendt af en bruger, og Filminstituttet er ikke involveret i afholdelse, koordination el.lign. Spørgsmål og kommentarer skal stiles direkte til opslagets afsender. Nye opslag indsendes her.

Industry postings

The Danish Film Institute's notice board contains information about industry events, deadlines and seminars. The postings are sent to us from external users. Please direct your questions and comments to the respective authors. New postings may be sent here.

Det Danske Filminstitut

Det Danske Filminstitut
/ Danish Film Institute

EAN-nr: 5798000794085
CVR-nr: 56858318

Gothersgade 55
1123 København K

Tlf. +45 3374 3400
Fax +45 3374 3401
E-mail: dfi@dfi.dk

Cinematekets billetsalg
TLF. +45 3374 3412