Teknisk assistent søges til Filmværkstedet

Filmværkstedet søger en teknisk assistent til en deltidsstilling – 24 timer ugentligt. Den tekniske assistent har først og fremmest ansvar for ind- og udlevering af Filmværkstedets optageudstyr – RED, Canon, SoundDevice, lys og grib – samt vejlede de støttede filmprojekter i planlægningen af optagelser.

Canon C300 02

Filmværkstedets hovedformål er at fremme talentudvikling. Vi giver støtte i form af adgang til professionelt produktionsudstyr, tilskud til basale produktionsomkostninger og konsulenthjælp. Sekundært yder vi støtte til talentudvikling gennem seminarer, workshops og rådgivning.

Den tekniske assistent indgår i et team af 5 medarbejdere, og arbejder meget tæt med den tekniske chef og produktionskoordinator.

Opgaver:

TA skal booke og udlevere optageudstyr; kamera, lyd, lys og gripudstyr, og være i dialog med brugerne under optagelserne samt lave aftaler med de støttede produktioner om returnering af udstyr. Filmværkstedet bruger booking-programmet Farmers Wife og registrerer informationer om produktionerne i programmet FileMaker Pro.
Efter produktionen har indleveret udstyret skal det gennemgås og klargøres – manglende udstyr skal indhentes, og defekt udstyr skal sendes til reparation.
TA deltager i workflowmøder, hvor projektets tekniske planer gennemgås og workflow fastlægges. TA vejleder i brugen af udstyr og hjælper i forbindelse med test.
TA deltager også i vejledningen og undervisningen af Filmværkstedets filmassistentelever.
TA deltager i udarbejdelsen af Filmværkstedets investeringsplaner med den viden, TA opnår fra kontakten med brugerne.
TA har som fast opgave at søge at effektivisere manuelle arbejdsgange, videreudvikle systemer og rutiner med løbende optimering, og implementering af nyt udstyr.
Faglige kvalifikationer

TA har en teknisk baggrund f.eks. fra FTP-uddannelsen eller lignende erfaring fra arbejde i filmbranchen
Stillingen kræver stor teknisk indsigt og nysgerrighed samt evnen til at følge med i den filmtekniske udvikling.
Det er en fordel hvis man har kendskab til postproduktion.
Kommunikation internt såvel eksternt kræver kendskab til almindelige kontorprogrammer som Mail, Word, Excel.
Personlige Kvalifikationer

Vejledningsopgaven kræver at man har pædagogisk tæft, tålmodighed, har lyst at lære fra sig og solide kommunikationsevner.
Man har ordenssans, er holdspiller, og at man er engageret i dansk film, særligt vækstlagets støtte- og udviklingsbehov.
Tiltrædelse 1. januar 2018 eller snarest derefter. Stillingen er en deltidsstilling – 24 timer om ugen – med kontrakt for foreløbigt et år, men vi håber at kunne opretholde stillingen i årene der kommer. Lønnen er på kr. 19.000 inkl. pension. Arbejdet ligger normalt indenfor almindelige dagtimer. Hvis Filmværkstedets økonomi tillader det, er det håbet, at stillingen kan udvides til en heltidsstilling.

Nærmere oplysning om stillingen fås ved henvendelse til teknisk chef Anders Bonde på tlf. 5355 8756. Nærmere oplysninger om Filmværkstedet / København kan læses på www.filmworkshop.dk.

Send en skriftlig ansøgning mærket ”teknisk assistent” med CV senest d. 14. december 2017 til prami@filmworkshop.dk. Jobsamtaler vil finde sted umiddelbart derefter og tiltrædelse hurtigst muligt.


Filmværkstedet / København er en erhvervsdrivende fond med almennyttigt formål, som har til opgave at fremme talentudvikling. Filmværkstedet / København er den del af Filmtalent, som sikrer værkstedets grundfinansiering. Filmværkstedet / København opfordrer alle kvalificerede til at søge stillingen uanset alder, køn, race, religion eller etnisk tilhørsforhold.

Kontakt

Opslagstavleopslag

Dette opslag er indsendt af en bruger, og Filminstituttet er ikke involveret i afholdelse, koordination el.lign. Spørgsmål og kommentarer skal stiles direkte til opslagets afsender. Nye opslag indsendes her.

Industry postings

The Danish Film Institute's notice board contains information about industry events, deadlines and seminars. The postings are sent to us from external users. Please direct your questions and comments to the respective authors. New postings may be sent here.

Det Danske Filminstitut

Det Danske Filminstitut
/ Danish Film Institute

EAN-nr: 5798000794085
CVR-nr: 56858318

Gothersgade 55
1123 København K

Tlf. +45 3374 3400
Fax +45 3374 3401
E-mail: dfi@dfi.dk

Cinematekets billetsalg
TLF. +45 3374 3412