Udviklingsorienteret holdspiller til Film-værkstedet

Filmværkstedet / København søger en forretningsorienteret drivkraft med producererfaring fra tv, spille- eller dokumentarfilm.

Stillings-billede

Opgaver

Jobbets primære område er opdyrkning af Filmværkstedets forretningsområder og koordineringen af støtteressourcer, optage- og klippeudstyr, vejledning og kontante midler til de 80-100 igangværende projekter.

Du

 • Udvikler Filmværkstedets forretningsområder i samarbejde med direktøren.
 • Konterer fakturaer og fører budgetkontrol.
 • Udarbejder teknisk, økonomiske vurderinger inden støtte, deltager i støttemøder, i indledende produktionsmøder, samt producer/holdmøder, og booker postproduktionsudstyr.
 • Korresponderer med projekterne om færdigmelding, premiere og videre distribution; salg til tv og festivaldeltagelse.
 • Administrerer praktikaftaler, herunder korrespondance med offentlige myndigheder.
 • Arrangerer seminarer og workshops i samarbejde med direktøren og kommende undervisningskoordinator.

Ud over den almindelige støtte igangsætter Filmværkstedet opsøgende projekter. Det er projekter, som sætter fokus på nye tendenser i produktion af levende billeder – tekniske som kunstneriske.

Kvalifikationer

Forretningsføreren skal have følgende kvalifikationer:

 • skal have erfaring med budget, regnskab, udvikling af forretningsområder og fundraising.
 • viden om alle filmproduktionens led og teknik.
 • kendskab til den danske filmbranche.
 • gode samarbejdsevner i et ofte kaotisk miljø.
 • skal kunne kommunikere klart og tydeligt i skrift og tale.
 • skal kunne arbejde struktureret og bevare overblikket i pressede situationer.
 • gode engelskkundskaber er en fordel.


Ansættelsesforhold

Der er tale om en fuldtidsstilling med et lønniveau på kr. 35.000,- om måneden inkl. pension. Stillingsbetegnelsen forhandles i forbindelse med kontrakt. Tiltrædelse 1. juni 2016 eller snarest herefter.

Yderligere oplysninger kan fås hos leder af Filmværkstedet, Prami Larsen på 7199 3371 eller
prami@filmworkshop.dk

Ansøgning mærket ”Holdspiller” sendes til prami@filmworkshop.dk og skal være Filmværkstedet i hænde senest tirsdag den 12. maj 2016 kl. 12.

Fonden Filmværkstedet / København opfordrer alle kvalificerede uanset alder, køn, race, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge den ledige stilling. Læs mere om Filmværkstedet / København på www.filmworkshop.dk.

Kontakt

Opslagstavleopslag

Dette opslag er indsendt af en bruger, og Filminstituttet er ikke involveret i afholdelse, koordination el.lign. Spørgsmål og kommentarer skal stiles direkte til opslagets afsender. Nye opslag indsendes her.

Industry postings

The Danish Film Institute's notice board contains information about industry events, deadlines and seminars. The postings are sent to us from external users. Please direct your questions and comments to the respective authors. New postings may be sent here.

Det Danske Filminstitut

Det Danske Filminstitut
/ Danish Film Institute

EAN-nr: 5798000794085
CVR-nr: 56858318

Gothersgade 55
1123 København K

Tlf. +45 3374 3400
Fax +45 3374 3401
E-mail: dfi@dfi.dk

Cinematekets billetsalg
TLF. +45 3374 3412