Filmværkstedet søger barselsvikar for producer/forretningsfører

Filmværkstedet / København søger en forretningsorienteret drivkraft gerne med producererfaring fra tv, spille- eller dokumentarfilm.

filmværkstedet

Opgaver:

Jobbets primære område er opdyrkning af Filmværkstedets forretningsområder, fundraising, budgetstyring. I samarbejde med teknisk afdeling deltager produceren også i koordineringen af støtteressourcer – optage- og klippeudstyr, vejledning og kontante midler til de 80-100 igangværende projekter.

Du:

 • Udvikler Filmværkstedets forretningsområder i samarbejde med direktøren
 • Konterer fakturaer og fører budgetkontrol.
 • Udarbejder teknisk, økonomiske vurderinger inden støtte, deltager i støttemøder, i indledende produktionsmøder, samt producer/holdmøder, og booker postproduktionsudstyr.
 • Korresponderer med projekterne om færdigmelding, premiere og videre distribution; salg til tv og festivaldeltagelse.
 • Administrerer praktikaftaler, herunder korrespondance med offentlige myndigheder.
 • Arrangerer seminarer og workshops i samarbejde med direktør og eventkoordinator
Ud over den almindelige støtte igangsætter Filmværkstedet opsøgende projekter. Det er projekter, som sætter fokus på nye tendenser i produktion af levende billeder – tekniske som kunstneriske.

Kvalifikationer: 

Du skal have følgende kvalifikationer:

 • erfaring med budget, regnskab – gerne fra programmet e-conomics – udvikling af forretningsområder og fundraising
 • gode samarbejdsevner i et ofte travlt miljø
 • skal kunne kommunikere klart og tydeligt i skrift og tale
 • skal kunne arbejde struktureret og bevare overblikket i pressede situationer
 • viden om alle filmproduktionens led og teknik
 • kendskab til den danske filmbranche
 • gode engelskkundskaber er en fordel
Der vil blive lagt mest vægt på kompetencerne indenfor budgetstyring og administration af de forretningsmæssige områder ved denne ansættelse.

Ansættelsesforhold

Der er tale om en fuldtidsstilling med et lønniveau på kr. 30.000,- om måneden inkl. pension. Vikariatet er på 10 måneder med mulighed for forlængelse. Tiltrædelse 1. december 2017 eller snarest herefter.

Yderligere oplysninger kan fås hos leder af Filmværkstedet, Prami Larsen på 7199 3371 eller
prami@filmworkshop.dk

Ansøgning mærket Barselsvikar sendes til
prami@filmworkshop.dk og skal være Filmværkstedet i hænde senest torsdag den 9. november 2017 kl. 12.00.

Fonden Filmværkstedet / København opfordrer alle kvalificerede uanset alder, køn, race, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge den ledige stilling. Læs mere om Filmværkstedet / København på
www.filmworkshop.dk.

Kontakt

Prami Larsen

prami@filmworkshop.dk
+45 71993371

Det Danske Filminstitut

Det Danske Filminstitut
/ Danish Film Institute

EAN-nr: 5798000794085
CVR-nr: 56858318

Gothersgade 55
1123 København K

Tlf. +45 3374 3400
Fax +45 3374 3401
E-mail: dfi@dfi.dk

Cinematekets billetsalg
TLF. +45 3374 3412