Rapporter og artikler

Her samles publikationer med relevans for filmbranchen.

Læs Filminstituttets årsberetning, årsrapport og rammeaftale her

 
FORSIDE_Medie_og_filmpolitisk_oplaeg_2019_2022_DFI-1
Medie- & filmpolitisk oplæg 2019-2022 (PDF)
Det Danske Filminstitut / Februar 2018
   
forretningsmodeller130px
Analyse af filmbranchens nye forretningsmodeller (pdf)
Det Danske Filminstitut
Danske Filminstruktører
Producentforeningen
Foreningen af Filmudlejere i Danmark
/ December 2017

SGM-FORSIDE_130
Social og geografisk 
mangfoldighed i den 
danske filmbranche
 (pdf)
Det Danske Filminstitut
/ Juni 2017
Digital-Distribution-of-Danish-Documentary_184px
Digital Distribution of 
Danish Documentaries
 (PDF) 
Producentforeningen og
Det Danske Filminstitut
/ Januar 2017
koensfordeling-i-dansk-film_130px
Undersøgelse af 
kønsfordelingen i 
dansk film
 
(PDF)
Det Danske Filminstitut
/ Juni 2016
etnisk-charter_130
Charter for Etnisk 
mangfoldighed i 
dansk film
bogu_arbejdemedfilm_rapport_maj2016
Børn og unges arbejde med film: Digital dannelse og produktiv læring for fremtiden
 (PDF)
Det Danske Filminstitut / Maj 2016

Bilag (PDF)
showing_film_rapport_thumb
Showing films and other audiovisual content in European Schools (PDF)
European Comission / November 2015
publikumsanalyseDokumentarfilm Publikumsanalyse(PDF)
Det Danske Filminstitut & YouGov / Juni 2015

Etnisk_mangfoldighed_i_dansk_film_2014_130px
Undersøgelse af etnisk mangfoldighed i dansk film(PDF)
Det Danske Filminstitut
/ Januar 2015

English: Summary (PDF).
Se også: Publikumsundersøgelse, Wilke A/S (PDF)

Deloitte Sundhedstilstanden i dansk dokumentarfilmproduktion
Sundhedstilstanden i dansk dokumentarfilmsproduktion (PDF)
Deloitte Consulting
/ Maj 2014

Oplaeg-til-FilmaftaleForside
Film for fremtiden — Oplæg til Filmaftale 2015-2018
(PDF)
Det Danske Filminstitut
/ Marts 2014

indtaegtsanalyse-af-danske-spillefilm
Indtægtsanalyse af danske spillefilm
med med premiere i hhv.
2003, 2007 og 2011
 (PDF)
Det Danske Filminstitut
/ Februar 2014

den-oekonomiske-udvikling-for-dk-biografer-2008-12
Den økonomiske udvikling for danske biografer 2008-2012
Økonomisk brancheanalyse udgivet af Dansk RegnskabsAnalyse
/ Februar 2014

digitale-udfordringer-og-muligheder
Digitale udfordringer og muligheder for dansk film (PDF)
Rapport fra Filmpolitisk Forum om nye finansieringsformer og forretningsmodeller
/ November 2013

sundhedstilstanden-i-dansk-spillefilmsproduktion
Sundhedstilstanden i dansk spillefilms-produktion (PDF)
Deloitte Consulting
November 2013

aktuelle-markedstendenser
Aktuelle markedstendenser
En gennemgang af trends og tendenser set i lyset af digitaliseringen af de danske biografer og streaming-tjenesternes indtog på markedet
/ September 2013

evaluering-computerspil
Evaluering af Filminstituttets støtteordning til computerspil (PDF) i henhold til Filmaftale 2007-2010
/ Oktober 2010

on-films-markets-etc_130
Scandinavian Think Tank
- on films, markets, audiences and film policy
(PDF) Full report.
/ December 2010

dialog-og-fleksibilitet_130

Dialog og fleksibilitet(PDF)
Bilag 1 - 6 (PDF)
Kulturministerens udvalg om fremtidens filmstøtte
/ September 2010

dansk-film-forside_130 

Dansk film (PDF)
En styrkeposition for den globale markedsføring af Danmark.

Bilag: Analyse af dansk films markedspotentiale i Europa og Norden (PDF)

Kulturministerens udvalg om dansk film i udlandet
/ August 2010


patterns-in-film-and-tv_130
Scandinavian Think Tank

- A small region in a global world. Patterns in Scandinavian Film and TV culture (PDF)

/ Ib Bondebjerg & Eva Novrup Redvall, 2011

kunstenatvaerefilmkonsulent 

Kunsten at være Filmkonsulent(PDF)
Rapport om kompetenceudvikling for filmkonsulenter i Norden

English version: The Art of Individual Decision Making - A Competency Development Report for Nordic Film Commissioners (PDF)


boern-og-unges-medievaner_130
Børn og unges medievaner i forhold til danske og udenlandske spillefilm(PDF)
Rapport, oktober 2009.

Bilag 1: Markedsanalyse af
spillefilm for børn og unge
(PDF)

Bilag 2: Spørgeskemaundersøgelse (PDF)


dvotedrapportdvoted - Young Nordic Talents - evaluation  (PDF)
Evaluering omkring det fælles- nordiske talentprojekt dvoted - et online community for filminteresserede i aldersgruppen 15-23 år (på engelsk) 

Det Danske Filminstitut

Det Danske Filminstitut
/ Danish Film Institute

EAN-nr: 5798000794085
CVR-nr: 56858318

Gothersgade 55
1123 København K

Tlf. +45 3374 3400
Fax +45 3374 3401
E-mail: dfi@dfi.dk

Cinematekets billetsalg
TLF. +45 3374 3412