Biografpublikummet

Film- og biografaktivitet for det danske filmpublikum - Kvalitativ og kvantitativ undersøgelse, februar 2001

Det Danske Filminstitut har i samarbejde med FAFID (foreningen af filmudlejere i Danmark) og med finansiering fra FILMKOPI foranlediget en større undersøgelse af det danske biografmarked. Det er den første større og systematiske undersøgelse af biografpublikummet, som er blevet lavet i Danmark.

Undersøgelsen er udført og analyseret af Alsted Research ved Christian Alsted og Michael Bønnelykke i november 2000. Metoden bag undersøgelsen er såvel kvalitativ (10 fokusgrupper) som kvantitativ (1200 telefoninterviews). Som det fremgår af rapporten, underbygger de kvalitative og kvantitative resultaterne meget tydeligt hinanden og genererer en række signifikante sammenhænge.

Rapportens anbefalinger er alene udarbejdet af Alsted Research.

Rapporten er tænkt som en systematisk tilgang til biografmarkedet, der skal udbygge kendskabet til biografpublikummet mht. præferencer, filmvalg, forbrugsmønster etc. Derved kan undersøgelsen forhåbentlig medvirke til at inspirere til nye initiativer og tiltag for film- og biografmarkedsføring til gavn for både filmene, biografer og ikke mindst publikum.

Rapporten er et udpluk af de vigtigste og mest signifikante resultater.

Download rapporten

Rapporten foreligger i PDF-format og kan downloades nedenfor. Rapporten er FAFIDs og Filminstituttets ejendom og må kun citeres med tydelig kildeangivelse.

Kontaktpersoner:

Loke Havn, Sandrew Metronome Filmdistribution.
loke.havn@dk.sandrewmetronome.com


Peter Philipsen, Nordisk Film Biografdistribution.
peter.philipsen@nfd.egmont.com

Regner Grasten, Regner Grasten Filmudlejning A/S
grasten@image.dk

Maja Dyekjær Giese, Det Danske Filminstitut
majag@dfi.dk

Det Danske Filminstitut

Det Danske Filminstitut
/ Danish Film Institute

EAN-nr: 5798000794085
CVR-nr: 56858318

Gothersgade 55
1123 København K

Tlf. +45 3374 3400
Fax +45 3374 3401
E-mail: dfi@dfi.dk

Cinematekets billetsalg
TLF. +45 3374 3412