Danske biografer, kunstbiografer og biografinitiativer

Det Danske Filminstitut kan yde projektstøtte til etablering og modernisering af danske biografer, driftsstøtte til danske kunstbiografer samt støtte til særlige biografinitiativer.

Formålet med støtteordningen er at sikre et attraktivt og dynamisk biografmiljø af høj kvalitet i hele landet samt sikre kunstnerisk og kulturel diversitet i udbuddet af film på det danske biografmarked.

Etablering og modernisering
Støtten ydes til biografer, der vurderes at have en særlig kulturel betydning i kraft af deres placering og/eller repertoire samt biografer i mindre tæt befolkede dele af Danmark.

Kunstbiografer
Støtten ydes til drift af danske kunstbiografer – også kaldet art cinemas – der har et repertoire og program, som primært har til formål at øge den kulturelle mangfoldighed og tilbyde publikum et bredt udbud af film.

Biografinitiativer
Støtten ydes til biografinitiativer, der kan være med til at udvikle og styrke biografkulturen og biografoplevelsen samt tiltrække nye brugergrupper. Desuden ydes støtte til biografer, som deltager i projektet "Cinemateket præsenterer".

VILKÅR

Vilkår for støtte til danske biografer, kunstbiografer og biografinitiativer - gældende fra 1/7 2016 

Væsentligste ændringer i støttevilkår

DEADLINES

Biografinitiativer samt etablering og modernisering: 
Ansøgninger modtages løbende. 

Kunstbiografer: 
1. april 2018 - vedr. driftsstøtte for 2018

Biografinitiativer
Ansøgninger modtages løbende - dog senest tre måneder før aktivitetens startdato.

Ansøgning sendes pr. email til biografstoette@dfi.dk

DOKUMENTER

Ved ansøgning:
Ansøgningsskema - biografetablering/modernisering samt biografinitiativer

Ansøgningsskema - driftsstøtte til kunstbiografer

Repertoireskema – kunstbiografer
 
 
Budgetskema - biografetablering og -modernisering

Budgetskema - biografinitiativer  

Projektbeskrivelsesskema - biografetablering og -modernisering
  

Projektbeskrivelsesskema - biografinitiativer 

Ved evaluering og regnskab:
Evalueringsskema - biografetablering og -modernisering  

Evalueringsskema - biografinitiativer 

Regnskabsskema - biografetablering og -modernisering

Regnskabsskema - biografinitiativer

Evaluerings- og regnskabsskema - "Cinemateket præsenterer"

DFI´s formelle krav til revisorreviderede regnskaber vedr. arthousefilm, kunstbiografter, biografrenovering og danske festivaler


SE OGSÅ

Danske biografer, kunstbiografer og biografinitiativer - støttetildeling 2017

Støttevilkår for støtter tildelt før 1. juli 2016

Justering i støttevilkår vedr. interne lønninger (v. støtter tildelt før 1/7 2016)

 

Kontakt

Flemming Kaspersen
Redaktør
Tlf: +45 3374 3429
flemmingk@dfi.dk

Inge Villumsen  
Projektkoordinator
 
Tlf: +45 3374 3515
ingev@dfi.dk

Det Danske Filminstitut

Det Danske Filminstitut
/ Danish Film Institute

EAN-nr: 5798000794085
CVR-nr: 56858318

Gothersgade 55
1123 København K

Tlf. +45 3374 3400
Fax +45 3374 3401
E-mail: dfi@dfi.dk

Cinematekets billetsalg
TLF. +45 3374 3412