Initiativ til udvikling af tysk-danske koproduktioner

DFI-ty-da-udvikling-maria-køpf-claus-ladegaard

Maria Köpf, direktør for den tyske filmfonds Förderung Hamburg Schleswig-Holstein, og Claus Ladegaard, områdedirektør for filmstøtte på Det Danske Filminstitut, underskriver initiativet til udvikling af tysk-danske koproduktioner i København den 18.08.2016.

Formål med støtteordningen

For at øge samarbejdet mellem producenter i regionen Hamburg Schleswig-Holstein og i Danmark er Filmförderung Hamburg Schleswig-Holstein og Det Danske Filminstitut blevet enige om at støtte udviklingen af ​​dansk-tyske filmprojekter, som udviser potentiale til at blive kunstnerisk stærke film, for et nationalt og internationalt publikum. Derfor har filmfonden Hamburg Schleswig-Holstein og Det Danske Filminstitut indledt en fælles udviklingsaftale i en prøveperiode på tre år, som startede i september 2014.

Hvilke film kan støttes?

  • Udviklingen af tre spille- og dokumentarfilm kan støttes hvert år med maksimalt € 35,000 pr. projekt

  • Udviklingen skal foretages af en dansk producent og en producent fra Hamburg- Schleswig-Holstein

  • Projekterne skal tilstræbe biografdistribution i både Danmark og Tyskland

  • Projekterne skal være af høj kunstnerisk kvalitet

Hvem kan ansøge?

Ansøgningen skal komme fra et dansk produktionsselskab eller et produktionsselskab fra Hamburg Schleswig-Holstein.

Hvordan foregår sagsbehandlingen?

Behandlingen af ansøgningen foretages af en redaktion bestående af delegerede fra Filmförderung Hamburg Schleswig-Holstein og Det Danske Filminstitut.

Ansøgningen bliver vurderet på baggrund af følgende:

  • Kunstnerisk kvalitet

  • Kreativt og økonomisk samarbejde mellem den nationale og den udenlandske producent, herunder tidligere samarbejde og fremtidige planer

  • Muligheden for at få et publikum i både Danmark og Tyskland
  • Potentiale for at få et publikum i resten af verdenen

Ansøgningen og bilag sendes elektronisk til minor@dfi.dk og til Filmförderung Hamburg Schleswig-Holstein sendes både elektronisk og printet eksemplar af ansøgning og bilag. 

Kontakt

Noemi Ferrer Schwenk 
Afdelingsleder for DFI International
Tlf. +45 5096 7411
noemis@dfi.dk

Mark Eriksen 
Projektkoordinator
marke@dfi.dk

Det Danske Filminstitut

Det Danske Filminstitut
/ Danish Film Institute

EAN-nr: 5798000794085
CVR-nr: 56858318

Gothersgade 55
1123 København K

Tlf. +45 3374 3400
Fax +45 3374 3401
E-mail: dfi@dfi.dk

Cinematekets billetsalg
TLF. +45 3374 3412