Deltagelse i internationale festivaler

DFI-Sundance-DE SKYLDIGE-2018

Spillefilmen "De skyldige" vinder publikumsprisen på Sundance Film Festival 2018. På billedet: Instruktør Gustav Möller, hovedrolleindehaver Jakob Cedergren og producer Lina Flint. Foto: Jemal Countess

Det Danske Filminstitut kan yde støtte til danske films deltagelse på internationale filmfestivaler.

Støtte til danske films deltagelse på internationale filmfestivaler ydes normalt kun til internationale filmfestivaler, som er prioriterede af DFI, jf. DFI's vejledende liste over prioriterede internationale filmfestivaler.

Det Danske Filminstitut kan desuden yde støtte til aktiviteter, som udbreder kendskabet til og fremmer salget af danske film internationalt, blandt andet ved fælles stande, fælles nordisk promovering, særlige fremstød og andre internationale tiltag ved danske films deltagelse på internationale filmfestivaler, som er prioriterede af DFI.

Alle ansøgninger behandles i henhold til Det Danske Filminstituts "Vilkår for støtte til deltagelse i internationale filmfestivaler samt andre relaterede aktiviteter" af 1. juli 2016 og DFI's festivalvejledning, samt i overensstemmelse med sædvanlig praksis for DFI's udøvelse af filmfaglig skønsmæssig vurdering af ansøgningen samt prioritering af tildelingen af de støttemidler, som forvaltes af DFI i henhold til regelsættet. 

Støtte kan normalt kun ansøges af og ydes til filmens danske producent. Støtte kan i særlige tilfælde efter konkret vurdering ansøges af og ydes direkte til andre interessenter, f.eks. filmens salgsagent, danske ambassader i udlandet og internationale festivaler, som DFI samarbejder med. 

DFI yder normalt kun støtte til danske dokumentarfilms, spillefilms og tv-programmers internationale lancering og andre relaterede aktiviteter, såfremt der er tilknyttet en salgsagent med dokumenteret erfaring med internationalt salg af film og tv-programmer. 

Ved ansøgning om støtte til deltagelse på internationale filmfestivaler og støtte til andre filmrelaterede aktiviteter skal DFI's ansøgningsskema udfyldes og sendes til DFI (int.festivalstotte@dfi.dk) sammen med det samlede budget og finansieringsplan for den ansøgte støtte og aktivitet (ansøgning og budgetskema findes i højre spalte under 'Dokumenter').

Ansøgningen skal normalt være modtaget af DFI to uger før påbegyndelsen af den internationale aktivitet og senest inden påbegyndelsen af den internationale filmfestival eller aktivitet.

Ansøgninger som først er modtaget af DFI samme dag som eller efter filmfestivalens eller aktivitetens påbegyndelse sagsbehandles ikke af DFI og afvises uden yderligere begrundelse.

vilkår & vejledning
Vilkår - Gældende fra 1/7 2016

Væsentlig ændringer i vilkår

Vilkår - Gældende fra 1/10 2012 til 30/6 2016

Festivalvejledning - Gældende fra 7/7 2017

dokumenter


Inden der ansøges om støtte, bør vilkårene og festivalvejledningen læses igennem (se ovenfor)

Festivaldistribution
Ansøgningsskema (både for dokumentar- og spillefilm)

Festivalkopi, festivalrejse, international kampagne:

Ansøgningsskema

Budget- og regnskabsskema

Evalueringsskema


Aktiviteter af kulturel og salgsfremmende karakter

Ansøgningsskema

Budget- og regnskabsskema

Application form

Budget form

Oscar-kampagne og lignende prisuddelinger
Ansøgningsskema

Budget- og regnskabsskema

Andet
Formatspecifikationer

Revisionsinstruks


se også
Festivalvejledning

Prioriterede festivaler


Filmpakke til ambassader (ambassadepakke)

Festival guide til kortfilm 2017
      
Logo
Download DFI logo

Kontakt

SPILLEFILM

Lizette Gram Mygind
Festivalmanager
Tlf. +45 2484 3758
lizetteg@dfi.dk

Christian Juhl Lemche
Festivalmanager
Tlf. + 45 2148 8522
christianjl@dfi.dk

KORT- OG DOKUMENTAR

Anne Marie Kürstein
Festivalmanager
Tlf. +45 4041 4697
kurstein@dfi.dk

 


Det Danske Filminstitut

Det Danske Filminstitut
/ Danish Film Institute

EAN-nr: 5798000794085
CVR-nr: 56858318

Gothersgade 55
1123 København K

Tlf. +45 3374 3400
Fax +45 3374 3401
E-mail: dfi@dfi.dk

Cinematekets billetsalg
TLF. +45 3374 3412