Indkøb af kort- og dokumentarfilm til DFIs distribution

Det Dansk Filminstitut indkøber danske og udenlandske kort- og dokumentarfilm til distribution på DFIs streamingtjenester.

Habana

Still fra kortfilmen "Habana" indkøbt i 2015.

Det Dansk Filminstitut kan indkøbe danske og udenlandske kort- og dokumentarfilm af høj kunstnerisk, teknisk - og produktionsmæssig kvalitet, som ikke er produktionsstøttede af DFI.  De indkøbte film distribueres på lige fod med de DFI-støttede film via DFIs non-kommercielle straemingtjenester: Filmcentralen/Undervisning og Filmstriben/På biblioteket.

Formålet med indkøbsordningen er at fremme oplysning, læring samt kunst- og kulturformidling af høj kvalitet ved udnyttelse af de distributionsrettigheder DFI erhverver til de indkøbte kort- og dokumentarfilm.

Der er frist for ansøgning om indkøb af film to gange årligt: 15. marts og 15. september.

Det er en forudsætning, at ansøger er indehaver af alle de nødvendige rettigheder til distribution af filmen og har ret til overdragelse af disse rettigheder til DFI. Læs mere om betingelserne i vilkårene.

Ansøgningsskema med screeninglink til filmen sendes til projektkoordinator Barbara Rovsing Olsen på Indkoeb@dfi.dk.

Ansøgningsskema skal anvendes ved ansøgning om indkøb.

Det Danske Filminstitut

Det Danske Filminstitut
/ Danish Film Institute

EAN-nr: 5798000794085
CVR-nr: 56858318

Gothersgade 55
1123 København K

Tlf. +45 3374 3400
Fax +45 3374 3401
E-mail: dfi@dfi.dk

Cinematekets billetsalg
TLF. +45 3374 3412