Tv-dokumentar

Moskeerne-bag-sløret

TV2´s dokumentarserie "Moskeerne bag sløret" (TV2 foto)

Formål med støtteordningen

Puljen støtter tv-dokumentar, der er kendetegnet ved originalitet, betydning og kvalitet. Puljen er et supplement til det aktuelle tv-udbud og skal sikre ambitiøse og velproducerede dokumentarprogrammer på dansk tv, og samlet set støtte projekter med stor diversitet i genre, tematik, fortælling og udtryk.
Et tv-program, der ydes støtte til, skal udsendes i tidsrummet 18.00-24.00 senest 24 måneder efter støttebevillingen.

Hvilke programmer kan støttes?

Puljen er rettet mod reportage- og dokumentarprogrammer udviklet til tv. Der er ingen begrænsninger i genrer og formater. Det kan f.eks. være reportage, kreativ dokumentar, journalistik, portræt eller blandingsgenrer. Det kan være såvel serier som enkeltstående programmer.


Der ydes ikke støtte til programmer, der førstegangudsendes på dyre betalingskanaler, der koster mere en 30 kr. om måneden og til versionering af udenlandske koncepter og tv-serier, samt til programmer der medgår til opfyldelse af TV 2s public service forpligtelse.

Programmer produktionsstøttet under ordningen er f.eks. Livet på lagnerne (dk4), Jeg vil være Ole Henriksen (TV 2), Piratjagten (TV3).

Hvem kan ansøge?

Ansøgning om støtte skal komme fra en tv-station eller VOD tjeneste, der har programvirksomhed rettet mod Danmark. Tv-stationen skal kunne modtages af mere end 50% af de danske husstande og programmer der premiere på VOD skal udsendes på en Public Service Puljen støtteberettiget tv-kanal senest 12 måneder efter premieren. Følgende kanaler er støtteberettigede: TV 2, TV 2 Zulu, TV 2 Charlie, TV3, TV3+, Kanal 4, Kanal 5, dk4 og Discovery Channel. De støttede programmer skal produceres af et uafhængigt produktionsselskab.

Puljen yder ikke støtte til DR, TV 2-regionerne og ikke-kommercielle lokale tv-stationer. 

Hvordan foregår sagsbehandlingen?

Ansøgning om udviklings- eller produktionsstøtte bliver behandlet ved 4 årlige ansøgningsrunder. Public Service Puljens styregruppe beslutter, hvilke ansøgninger, der skal indstilles til støtte, og det er Filminstitutets direktion, der træffer den formelle beslutning om støtte. Styregruppen består af Torben Smith Hansen (forstander på Vallekilde Højskole), Birgitte Fredsby (Direktør på Made By Us) og Claus Ladegaard (Områdedirektør på DFI).

3 uger efter deadlines bliver de af styregruppens prioriterede udviklings- og produktionsansøgninger inviteret til projektsamtale, hvor der er mulighed for, at styregruppen kan stille opklarende og uddybende spørgsmål til ansøgningen.

Inden projektsamtalen modtager ansøger skriftlige vurderinger af ansøgningen fra de 3 styregruppemedlemmer med udgangspunkt i ordningens kriterier om originalitet, betydning og kvalitet. 

Vejledning i forb. med ansøgning

Ansøgningsskema skal benyttes og sendes elektronisk.
Information herunder støttevilkår, ansøgningsfrister for udviklings- og produktionsansøgninger og ansøgningsskema – se venligt højre spalte.


Kontakt

Claus Ladegaard 

Direktør for Filmstøtte
Tlf. +45 3374 3433
clausl@dfi.dk

Johnny Andersen 
Producer  
Tlf. +45 3374 3678
johnnya@dfi.dk

Inge Villumsen 
Projektkoordinator
 
Tlf. +45 3374 3515
ingev@dfi.dk

Det Danske Filminstitut

Det Danske Filminstitut
/ Danish Film Institute

EAN-nr: 5798000794085
CVR-nr: 56858318

Gothersgade 55
1123 København K

Tlf. +45 3374 3400
Fax +45 3374 3401
E-mail: dfi@dfi.dk

Cinematekets billetsalg
TLF. +45 3374 3412