Danske filmfestivaler og filmvisningsaktiviteter - støttetildeling

Oversigt over støttetildelinger til danske filmfestivaler og filmvisningsaktiviteter i 2018

 

Festival/aktivitet  Støttebeløb (kr.)
Januar
Blodig weekend 2018 65.000 
Nordatlantiske Filmdage 2018 50.000 
Shoot! Copenhagen Football Festival 2018 30.000

 

Kontakt

Flemming Kaspersen 
telefon: +45 3374 3429
email: flemmingk@dfi.dk  

 

Det Danske Filminstitut

Det Danske Filminstitut
/ Danish Film Institute

EAN-nr: 5798000794085
CVR-nr: 56858318

Gothersgade 55
1123 København K

Tlf. +45 3374 3400
Fax +45 3374 3401
E-mail: dfi@dfi.dk

Cinematekets billetsalg
TLF. +45 3374 3412