Støtte til eksterne værksteder 2003-2006

Oversigt over støttetildeling

Støtte givet til eksterne værksteder i 2003 - 2006.
Sidst redigeret oktober 2006.
Kommentarer eller spørgsmål kan rettes til Lone Hey på loneh@dfi.dk.

Bevillingsdato Periode Værksted Bevilling
10-12-2003 2004 Århus Filmværksted 950.000
10-12-2003 2004-06 Fast Video 900.000*
10-12-2003 2004-06 The Animation Workshop 2.250.000
10-12-2003 2004-06 Det Danske Videoværksted 8.614.620
31-01-2005 2005-06 Århus Filmværksted 1.900.000
20-06-2005 2005 Nordisk Netarena 500.000
09-01-2006 2006 Dvoted (tidl. Nordisk Netarena) 700.000
20-03-2006 2006 Århus Filmværksted 800.000
19-09-2006 2006 The Animation Workshop 50.000

 

* Kontrakt med Fast video ophørte pr. 1.1.2005, hvorfor endelig bev. blev i alt 300.000,-

Det Danske Filminstitut

Det Danske Filminstitut
/ Danish Film Institute

EAN-nr: 5798000794085
CVR-nr: 56858318

Gothersgade 55
1123 København K

Tlf. +45 3374 3400
Fax +45 3374 3401
E-mail: dfi@dfi.dk

Cinematekets billetsalg
TLF. +45 3374 3412