Filmformidling og filmaktiviteter for børn og unge - 2016

Oversigt over støttetildelinger til Filmformidling og filmaktiviteter for børn og unge i 2016

Tilsagn
Filmfabrikken 150.000
Lommefilm 200.000
Zoetrope - filmpædagogisk udviklingsprojekt  45.000
POV - Media Literacy for unge i Region Midtjylland og Aarhus kommune  250.000
The Next Film - Festival for film produceret af børn og unge 200.000
Danske Børne- og Ungdomsfilmklubber 515.000
Unge Filmkuratorer   75.000
 Medielærerforeningens elevfestivaler   44.000
 Ani-LAB Kalundborg   75.000
 Pixifilm 2.0. Førskoleprojekt i Kulturregion Fyn  280.000
 Film i skoven - konference. Aarhus   30.000

Kontakt

Martin Brandt-Pedersen
Undervisningskonsulent
telefon + 45 2286 9042
e-mail: martinb@dfi.dk  

Det Danske Filminstitut

Det Danske Filminstitut
/ Danish Film Institute

EAN-nr: 5798000794085
CVR-nr: 56858318

Gothersgade 55
1123 København K

Tlf. +45 3374 3400
Fax +45 3374 3401
E-mail: dfi@dfi.dk

Cinematekets billetsalg
TLF. +45 3374 3412