Canadisk-Dansk co-udvikling af digitale medieprojekter

Det Danske Filminstitut og Canada Media Fund har indgået et samarbejde om en udviklingspulje til støtte af nye digitale medieprojekter mellem danske og canadiske producenter.

Formål med støtteordningen 

Puljen til canadisk-dansk co-udvikling har til formål at støtte udvikling af digitale kunstneriske og kulturelle medieprojekter, som er innovative, afprøver nye formater og/eller nye måder at møde sit publikum på. Projekterne kræver deltagelse af både en canadisk og en dansk producent. Sigtet med puljen er at understøtte udviklingen af nye fortælleformer og at skabe samarbejder mellem producenter fra de to lande med henblik på at udveksle erfaring med udvikling, produktion og markedsføring af innovative medieproduktioner. 

Der er afsat en pulje på CDN $300.000 (ca. DKK 1,5 mio.) til formålet. Puljen kan søges med forventet ansøgningsfrist d. 12. december 2017. Forud for ansøgningsfristen afholdes en række initiativer med henblik på at opdyrke samarbejder mellem canadiske og danske producere.

Hvilke projekter kan støttes? 

  • Puljen støtter udvikling af digitale medieprojekter, som er innovative og som eksperimenterer med nye formater, platforme og/eller måder at møde sit publikum
  • Udviklingen kan støttes med op til CDN $70.000 (ca. DKK 375.000) per projekt
  • Projekterne skal have deltagelse af både en canadisk og en dansk partner

Hvem kan ansøge?

Ansøgningen skal komme fra et hold bestående af både en canadisk og en dansk partner, som hver især opfylder kriterierne for at kunne søge deres respektive lands støtteordning.

CMF har etableret et online redskab som kan bruges til at formidle kontakt mellem potentielle canadiske og danske udviklingspartnere. Interesserede parter kan tilgå værktøjet og oprette en profil på CMF´s hjemmeside - se venligst højre spalte.

Hvordan foregår sagsbehandlingen?

Behandlingen af ansøgningen foretages i fællesskab af CMF og DFI.

Ansøgningen bliver vurderet på baggrund af følgende:

  • Kulturel værdi, innovation og tilgang til publikum
  • Deltagernes tidligere erfaring
  • Implementering og realisering

Endelig ansøgningsfrist, fremgangsmåde og ansøgningsskema m.m. offentliggøres her på siden.

DOKUMENTER

Canada-Denmark co-development incentive for digital media projects - Guidelines 2017-2018DEADLINES

Forventet: 12. december 2017

Spørgemøde på DFI d. 2. november kl. 14.30-16.00 

SE OGSÅ

CMF´s hjemmeside

Kontakt

Simon Løvind 
Redaktør, Spil & Digitale Medier
Tlf. +45 2537 0002
simonl@dfi.dk

Mikkel Thomassen 
Producer, Spil & Digitale Medier
Tlf. +45 4061 9362
mikkelt@dfi.dkDet Danske Filminstitut

Det Danske Filminstitut
/ Danish Film Institute

EAN-nr: 5798000794085
CVR-nr: 56858318

Gothersgade 55
1123 København K

Tlf. +45 3374 3400
Fax +45 3374 3401
E-mail: dfi@dfi.dk

Cinematekets billetsalg
TLF. +45 3374 3412