Canadisk-Dansk co-udvikling af digitale medieprojekter

Det Danske Filminstitut og Canada Media Fund har indgået et samarbejde om en udviklingspulje til støtte af nye digitale medieprojekter mellem danske og canadiske producenter.

Formål med støtteordningen 

Puljen til canadisk-dansk co-udvikling har til formål at støtte udvikling af digitale kunstneriske og kulturelle medieprojekter, som er innovative, afprøver nye formater og/eller nye måder at møde sit publikum på. Projekterne kræver deltagelse af både en canadisk og en dansk producent. Sigtet med puljen er at understøtte udviklingen af nye fortælleformer og at skabe samarbejder mellem producenter fra de to lande med henblik på at udveksle erfaring med udvikling, produktion og markedsføring af innovative medieproduktioner. 

Der er afsat en pulje på CDN $300.000 (ca. DKK 1,5 mio.) til formålet. Puljen kan søges med forventet ansøgningsfrist d. 12. december 2017. Forud for ansøgningsfristen afholdes en række initiativer med henblik på at opdyrke samarbejder mellem canadiske og danske producere.

Hvilke projekter kan støttes? 

  • Puljen støtter udvikling af digitale medieprojekter, som er innovative og som eksperimenterer med nye formater, platforme og/eller måder at møde sit publikum
  • Udviklingen kan støttes med op til CAD 70.000 (ca. DKK 375.000) per projekt
  • Projekterne skal have deltagelse af både en canadisk og en dansk partner

Hvem kan ansøge?

Ansøgningen skal komme fra et hold bestående af både en canadisk og en dansk partner, som hver især opfylder kriterierne for at kunne søge deres respektive lands støtteordning.

CMF har etableret et online redskab som kan bruges til at formidle kontakt mellem potentielle canadiske og danske udviklingspartnere. Interesserede parter kan tilgå værktøjet og oprette en profil på CMF´s hjemmeside - se venligst højre spalte.

Hvordan søges puljen?

Der skal formuleres ét samlet projekt, som udføres af et partnerskab med mindst en dansk og en canadisk partner. Den canadiske partner søger støtte til den canadiske del af projektet hos CMF, og den danske partner søger støtte til den danske del af projektet hos DFI.

Den danske ansøgning skal benytte ansøgningsskema og budget- og finansieringsplanskabelon. Dertil kommer en række bilag, fx projektbeskrivelse og CV’er, som skal indgå i både den danske og den canadiske ansøgning - disse bilag benytter ikke fast skabelon. Bilagene er beskrevet i puljens guidelines (side 4).

Hvordan foregår sagsbehandlingen?

Behandlingen af ansøgningen foretages i fællesskab af CMF og DFI.

Ansøgningen bliver vurderet på baggrund af følgende:

  • Kulturel værdi, innovation og tilgang til publikum
  • Deltagernes tidligere erfaring
  • Implementering og realisering

Kontakt

Ulla Hæstrup
Filmkonsulent
Tlf. +45 2342 0829
ullah@dfi.dk

Mikkel Thomassen 
Producer, Spil & Digitale Medier
Tlf. +45 4061 9362
mikkelt@dfi.dkDet Danske Filminstitut

Det Danske Filminstitut
/ Danish Film Institute

EAN-nr: 5798000794085
CVR-nr: 56858318

Gothersgade 55
1123 København K

Tlf. +45 3374 3400
Fax +45 3374 3401
E-mail: dfi@dfi.dk

Cinematekets billetsalg
TLF. +45 3374 3412