Den Tværmedielle Udviklingsordning

Støtter udvikling af tværmedielle projekter med en filmisk komponent.

Hugo-og-Holger

Den Tværmedielle Udviklingsordning har eksempelvis støttet "Hugo og Holger" (udviklet af Wil Film ApS)

Formål med støtteordningen

Formålet med ordningen er at fremme udviklingen af danske tværmedielle fortællinger af høj kunstnerisk kvalitet og kulturel værdi, som anvender flere medier til at ekspandere fortællingen og publikums oplevelse. Ordningen støtter udvikling af universer med tværmedielt potentiale, som udnytter muligheder i medier og platforme på fornyende måder.

Hvilke projekter kan støttes?

Ordningen er ikke afgrænset i forhold til målgruppe eller genre, men projektet skal indeholde en filmisk komponent.

Ordningen er en udviklingsordning, og støtter dermed ikke til færdiggørelse. Der kan søges om støtte til ideudvikling eller projektudvikling.

Ideudvikling har til formål at afklare potentialet i en beskrevet ide samt at udfolde universet i de enkelte medier og i sammenhængen mellem dem. Der kan ydes idéudviklingsstøtte med op til DKK 100.000.

Projektudvikling har til formål at demonstrere et væsentligt aspekt af det tværmedielle samspil. Der er intet fast øvre støttebeløb ved ansøgning om støtte til projektudvikling, men der kræves medfinansiering.

Hvem kan ansøge?

Ansøger skal være en producent eller et produktionsselskab som har dokumenteret erfaring med produktion af film eller andre billedbårne medier.

Hvordan foregår sagsbehandlingen?

Alle ansøgninger behandles i forbindelse med 2 årlige ansøgningsrunder. Ansøgningsdeadlines - se venligst højre spalte.

Ansøgninger bliver vurderet af en redaktion bestående af Simon Løvind (Redaktør, Spilordningen), Ulla Hæstrup  (Filmkonsulent, Børn & Unge) og Marie Schmidt Olesen (Projektredaktør, New Danish Screen).

Projektet vurderes på sin overordnede kvalitet, som for den filmiske komponent forventes samme høje niveau inden for form og fortælling, som på de filmspecifikke støtteordninger. Der lægges desuden vægt på nogle særlige kvalitetsparametre for tværmedielle projekter.  Disse er originalitet, ekspansion og sammenhæng, og uddybes i dokumentet ”Kriterier for vurdering af projekter under Den Tværmedielle Udviklingsordning” - se venligst højre spalte.

Vejledning i forb. med ansøgning

Ansøgningsskema skal benyttes og sendes elektronisk til tu@dfi.dk. Bemærk venligst at der findes separate skemaer til ansøgning vedrørende henholdsvis ideudvikling og projektudvikling. Skemaet indeholder vejledende noter til de enkelte bilag. Bilagsmateriale kan udformes på dansk eller engelsk.

Ved ansøgning om støtte til ideudvikling skal ”Budgetskabelon – ideudvikling” benyttes. Ved ansøgning om støtte til projektudvikling skal ”Budgetskabelon – projektudvikling” benyttes.

Ansøger forventes at have læst ”Støttevilkår for Den Tværmedielle Udviklingsordning”.

Yderligere information, herunder støttevilkår, budgetskabelon, ansøgningsfrister og ansøgningsskema – se venligt højre spalte.


Vilkår

Vilkår - gældende fra 1/7 2016

DEADLINE

2018
4. april kl. 12.00
Spørgemøde:
DFI, København d. 12. marts kl. 14.30-16.00

Efterårets ansøgningsfrist fastlægges senere

DOKUMENTER

Ved ansøgning:
Ansøgningsskema - ideudvikling

Ansøgningsskema - projektudvikling

Budgetskabelon - Ideudvikling

Budgetskabelon - Projektudvikling

Ved afslutning:
Revisionsinstruks

SE OGSÅ
Kriterier for vurdering 


Kontakt

Simon Løvind 
Spilredaktør
Tlf. +45 2537 0002
simonl@dfi.dk

Christina Ramsø Thomsen
Projektredaktør  
Tlf. +45 2426 7441
christinart@dfi.dk

Ulla Hæstrup
Filmkonsulent  
Tlf. +45 3374 3514
ullah@dfi.dk

Mikkel Thomassen
Producer  

Tlf. +45 4061 9362
mikkelt@dfi.dk

Karen Jakobsen 
Projektkoordinator
Tlf. +45 2332 9005
karenj@dfi.dk

Det Danske Filminstitut

Det Danske Filminstitut
/ Danish Film Institute

EAN-nr: 5798000794085
CVR-nr: 56858318

Gothersgade 55
1123 København K

Tlf. +45 3374 3400
Fax +45 3374 3401
E-mail: dfi@dfi.dk

Cinematekets billetsalg
TLF. +45 3374 3412