DFIs formelle krav til revisorreviderede regnskaber vedr. arthousefilm, kunstbiografer, biografrenovering og danske festivaler

Ved støttetildelinger på over kr. 100.000 er det et krav fra DFIs side, at regnskabet er revideret af en registreret eller statsautoriseret revisor, jf. støttevilkårene.

For at et revisorrevideret regnskab kan godkendes af DFI er der nogle formelle krav, der skal være opfyldt:

Regnskabet skal indeholde, jf. vilkårene:

  • De samme poster som det godkendte budget
  • Budgettallene til sammenligning
  • Almindelig regnskabsrevision inkl. bilagsrevision.

I øvrig skal regnskabet indeholde:

  • En underskreven revisorerklæringen og revidering i henhold til relevante støttevilkår. Dvs. de støttevilkår, der er anført på støttetilsagnet.
  • En underskreven ledelseserklæringen.
  • Revisorens kvittering på alle sider i regnskabet, så det er tydeligt, at netop dét indsendte regnskab, er det reviderede. Alternativt kan det indsendes med limryg.
  • Den endelige finansieringsplan.
Det Danske Filminstitut

Det Danske Filminstitut
/ Danish Film Institute

EAN-nr: 5798000794085
CVR-nr: 56858318

Gothersgade 55
1123 København K

Tlf. +45 3374 3400
Fax +45 3374 3401
E-mail: dfi@dfi.dk

Cinematekets billetsalg
TLF. +45 3374 3412