Hvad er FORWARD?

FORWARD er et EU-finansieret projekt som strækker sig frem til 2016 og som på europæisk plan sigter mod at skabe et automatiseret system der tilgængeliggør rettighedsstatus for alle typer af audiovisuelle værker – herunder forældreløse.

FORWARD logo_OK

FORWARD vil gøre det muligt at hente de specifikke oplysninger, der er nødvendige for at kunne afklare rettighedsstatus for audiovisuelle værker. Kulturinstitutioner, kommercielle interessenter og andre potentielle brugere vil herved lettere kunne få en indikation om, hvorvidt et værk frit kan bruges i forskellige sammenhænge eller om det er beskyttet af ophavsrettigheder. FORWARD vil gøre det muligt at finde frem til de betingelser, der gælder for et givent værk og om værket vil kunne vises i hele Europa - også selvom der er tale om et forældreløst værk. FORWARD tager i den forbindelse hensyn til nationale lovgivninger i forhold til direktivet 2012/28/EU om forældreløse værker.

Hvorfor FORWARD?

Et stort antal af de audiovisuelle værker som befinder sig i europæiske arkiver, er i øjeblikket utilgængelige for offentligheden, fordi deres rettighedsstatus er uafklaret. Derfor kan disse værker ikke anvendes til hverken kommerciel distribution eller uddannelsesmæssige og kulturelle formål fx i forbindelse med digitaliseringsprojekter. Rettigheds-clearing af AV-værker er en kompleks proces og koster hvert år europæiske arkiver mange ressourcer i deres bestræbelser på at identificere og lokalisere rettighedshavere. Det grundlæggende problem er i høj grad manglen på strukturerede og pålidelige rettighedsoplysninger som er dækkende for hele EU. FORWARD projektet vil tilbyde en innovativ løsning, som opfylder dette behov.

Partnerskaber i FORWARD

FORWARD bliver i øjeblikket gennemført gennem et samarbejde mellem 13 institutioner fra 11 EU-lande, blandt dem 11 filmarvinstitutioner. Disse europæiske filmarvsinstitutioner spiller en afgørende rolle i processen af rettighedsafklaring, fordi de ligger inde med de mest omfattende informationsressourcer. Før FORWARD skabte et andet europæisk projekt; ARROW et lignende system, men med fokus på litteratur. FORWARD trækker nu i høj grad på erfaringer fra ARROW og det er planen at både FORWARD projektet og ARROW-systemet vil være fuldt ud interoperable og tilgængelige for forespørgsler fra alle brugere i hele EU.

FORWARD koordineres af Cinémathèque Royale de Belgique og medfinansieres af EU-programmet ICT-PSP.

Mål med FORWARD

  • At analysere eksisterende informationssystemer, databaser, kataloger etc. der bruges til at definere rettighedsstatus
  • Harmonisere parternes definitioner i forhold til rettighedsstatus på tværs af Europa
  • Udforme og implementere en teknisk platform til udførsel af data høst og databehandling
  • Oprette et register af audiovisuelle forældreløse værker inklusiv dokumentation for søgning efter rettighedshavere
  • Støtte Europas filmarvsinstitutioner i at gennemføre direktiv 2012/28 / EU om forældreløse værker
  • At oprette et netværk af 10 nationale clearance centre i hele Europa
  • Sikre interoperabilitet i FORWARD-systemet med det tidligere europæiske projekt Arrow
  • Udvikle en bæredygtig forretningsmodel

Projektets partnere

Cinémathèque Royale de Belgique 

Association des Cinémathèques Européenes 

Eye Film Institute Netherlands 

Cineca - Consorzio Interuniversitario

Danish Film Institute 

National Audiovisual Institute, Finland 

Filmoteca Espanola 

Fondazione Cineteca di Bologna

Deutsches Filminstitut 

FOCAL International LTD

Filmoteka Narodowa

Národní filmový archiv - National Film Archive, Prague

CNC - Archives françaises du film 

EDItEUR - International Standards

Kontakt

Museumsinspektør Thomas Christensen
Tlf. 3374 3576
thomasc@dfi.dk

Det Danske Filminstitut

Det Danske Filminstitut
/ Danish Film Institute

EAN-nr: 5798000794085
CVR-nr: 56858318

Gothersgade 55
1123 København K

Tlf. +45 3374 3400
Fax +45 3374 3401
E-mail: dfi@dfi.dk

Cinematekets billetsalg
TLF. +45 3374 3412