Digitalisering

Filmarkivet digitaliserer både 16 og 35 mm film, kopierer diverse båndformater og konverterer adskellige filtyper. Vi håndterer dog kun Filmarkivets egne film og kun i det omfang, at filmens rettigheder tillader det.

MikaelTjekkerFilm2_500px

Fotograf: Peter Sørensen, Das Buro

Digitalisering af film

Filmarkivet formidler digitalisering af både 16 og 35 mm film. Vi håndterer alene Filmarkivets egne film og digitalisering kan kun ydes i det omfang, at filmens rettigheder tillader det eller til den konkrete rettighedshaver eller med tilladelse fra samme eller til forskningsformål.
• Inden digitalisering foretager Filmarkivet håndtering i form af fremhentning af filmen, kontrol for eventuelle skader, reparationer og filmen bliver renset. Det sker for kundens egen regning.
• Filer kan afhængig af ønske og filens størrelse leveres på dvd, Blu-ray, download fra UDP-server eller på harddisk/USB-stick.
• Ved levering som download eller harddisk er formatet enten:
H.246, MPEG4 eller QT ProRes 422.

Kontakt filmarkivet for priser, da disse er meget forskellige alt efter, hvilket slags film, der ønskes digitaliseres.

Kan kun ydes til den konkrete rettighedshaver eller med tilladelse fra samme eller til forskningsformål.

Efter endt digitalisering kan filen leveres til kunden på forskellig vis:

  Video-fil formater

 H.264  Velegnet til web-formidling og visning på computerskærm                       
 MPEG4  Velegnet biograf-visning/storskærm og lettere redigering
 QT ProRes 422  Bruges til professionel redigering


Priser

Priserne gælder, hvis ikke andet er nævnt, pr. påbegyndt arbejdstime og er ikke inkl. fragt og moms.Gældende fra 1.januar.2017

 Fra Filmarkivets bånd til fil, incl. opskalering fra SD til HD

  1500,-
 Fra fil til UDP-server   1500,-
 Fra fil til Blu-Ray   1500,-
 Fra fil til DVD   600,-
 Digitalisering af 16 eller 35 mm film  kontakt       Filmarkivet
 Filkonvertering   500,-


Medie

 Blu-Ray         100,-
 USB stick 16GB   200,-
 Harddisk   600,-
 CRU-Disk med kuffert  3000,-

OBS - Clearing af rettigheder

Filmarkivet kræver skriftlig dokumentation på clearing af rettigheder før kopiering finder sted. Rettigheder cleares normalt hos filmens producent eller nationale distributør.

Film er omfattet lov om ophavsret. Det er kundens ansvar, at rettighederne er clearet tilfredsstillende i forbindelse med anvendelse af film overspillet fra film i filmarkivet.

Kontakt

Kontakt Filmarkivet:

Det Danske Filminstituts Filmarkiv
filmarkivet@dfi.dk

Det Danske Filminstitut

Det Danske Filminstitut
/ Danish Film Institute

EAN-nr: 5798000794085
CVR-nr: 56858318

Gothersgade 55
1123 København K

Tlf. +45 3374 3400
Fax +45 3374 3401
E-mail: dfi@dfi.dk

Cinematekets billetsalg
TLF. +45 3374 3412