Gennemsyn af film

Både private, forskere og professionelle filmfolk kan gennemse film i Filmarkivet. Det er kun arkivets egne film, som vises ved gennemsyn.

 

De fleste filmformater kan gennemses i Filmarkivet i Glostrup. Det gælder f.eks. 16 og 35 mm film, og diverse båndformater som U-matic, Betacam SP, Digital Betacam, DVcam og VHS.

Meget kan også ses i Videoteket i Cinemateket i Gothersgade. Denne service er gratis. Læs mere om Videoteket

Se endvidere Filmarkivets gennemsynsfaciliteter.

Priser

Vejledende prisliste ved gennemsyn af analoge film gældende fra 1. januar 2017

• Pris pr. fremhentet titel: 500 kr. ekskl. moms

• Pris pr. påbegyndt arbejdstime og gennemsynstime: 250 kr. ekskl. moms

• Ved udeblivelse: 250 kr. ekskl. moms


Prisen udregnes efter den arbejdstid, der bruges i forbindelse med klargøring og visning af filmen.

Det betyder, at hvis filmen er i dårlig stand og kræver mange reparationer, pålægges ekstra arbejdstid.

Prisen er eksklusiv moms.

Rettigheder

Det er ikke nødvendigt at cleare rettigheder ved gennemsyn af film i Filmarkivet.

Booking

Materialer bookes gennem Filmarkivets arkivarer. Booking forespørgsler kan sendes til Filmarkivets email

Der må forventes en ekspeditionstid på 10 arbejdsdage fra

booking af materialet til det er klar til gennemsyn.

I tilfælde af gennemsyn af nitratfilm kan ekspeditionstiden være 2 - 3 uger.

Basismateriale og film, der er stærkt skrumpet eller nedbrudt, kan ikke stilles til rådighed for gennemsyn.
Spolebordsarbejde

Kontakt

Gennemsyn af spillefilm og dokumentarfilm:

Det Danske Filminstituts Filmarkiv
filmarkivet@dfi.dk

Det Danske Filminstitut

Det Danske Filminstitut
/ Danish Film Institute

EAN-nr: 5798000794085
CVR-nr: 56858318

Gothersgade 55
1123 København K

Tlf. +45 3374 3400
Fax +45 3374 3401
E-mail: dfi@dfi.dk

Cinematekets billetsalg
TLF. +45 3374 3412