Lån af museumskopier

Cinemateker har mulighed for at låne museumskopier.

Hvem kan låne?

Der er en begrænset gruppe af lånere, der består af DFIs Cinematek og internationale Cinemateker, der er medlem af FIAF. Desuden kan Den Danske Filmskole låne visningskopier.
Cinemateker som ikke før har lånt film fra Filmarkivet vil blive bedt om at fremsende dokumentation på, at de kan overholde de af arkivet til enhver tid gældende krav for visning af arkivfilm.

Aftale for udlån skal ske mindst seks uger forud ved henvendelse til: filmarkivet@dfi.dk

Udlån af analoge visningskopier til Cinemateker

Visningskopier betegner analoge filmkopier i samlingen, som kan udlånes. Visningskopier kan både være spillefilm og kort- og dokumentarfilm af både dansk og udenlandsk oprindelse. De udenlandske film findes normalt med danske undertekster, men ikke altid.
Hvor der forefindes visningskopier (35 mm) af rimelig stand, udlåner Filmarkivet kopier til max. 2 visninger.
Visningskopierne må kun håndteres af særligt uddannede filmoperatører og kun ved anvendelse af to konventionelle fremvisere, som er i stand til at vise film på små spoler (max. 600m).
Film fra Filmarkivet må ikke samles på store spoler, opdeles eller splejses.

Udlån af digitale visningskopier til Cinemateker

Filmarkivets samling er primært analog men rummer også et mindre antal danske film i digital udgave.

Rettigheder

Film er omfattet lov om ophavsret. Det er låners ansvar at cleare rettigheder i forbindelse med offentlig visning af film lånt fra Filmarkivet. Filmarkivet kan kræve dokumentation på clearing af rettigheder før udlån. Rettigheder cleares normalt hos filmens producent eller nationale distributør.

Hvad koster det?

Alle udgifter i form af moms, fragt og forsikring mv. afholdes af låner.
Udgifterne er eksklusiv rettigheder, idet disse skal cleares af låner.FilmdaaserFilmdåser


Kontakt

Filmarkivet

Booking

Marianne Jerris
Telefon: 33 74 36 20
E-mail: mariannej@dfi.dk

Åbningstid: 10.00 - 15.00

(alle hverdage)

Det Danske Filminstitut

Det Danske Filminstitut
/ Danish Film Institute

EAN-nr: 5798000794085
CVR-nr: 56858318

Gothersgade 55
1123 København K

Tlf. +45 3374 3400
Fax +45 3374 3401
E-mail: dfi@dfi.dk

Cinematekets billetsalg
TLF. +45 3374 3412