Filminstitutionernes historie

Historien om filmen og staten spænder vidt: Fra opdragende oplysningsfilm til eksperimenterende filmkunst. Fra opbevaring af filmarven i et sommerhus til et klimastyret nitratarkiv. Fra Statens Filmcentrals smalfilmdistribution til Filmstribens online visninger. 'Filminstitutionernes historie' fortæller om statens forvaltning af dansk film - fra den tidlige tonefilm til i dag.

DFI©Foto_JanBuus

Det Danske Filminstitut - set indefra. Foto: Jan Buus, 2000.

Statens Film-institutioner

Dansk Kulturfilm (1932-1966)

Dansk Kulturfilm (1932-1966)

Dansk Kulturfilm producerede fra 1936 og frem til midten af 60’erne mere end 400 kort- og dokumentarfilm for statens institutioner, private foreninger og ikke mindst på eget initiativ. Der var...
Statens Filmcentral (1938-1997)

Statens Filmcentral (1938-1997)

Distribution af kort- og dokumentarfilm har gennem alle årene været Statens Filmcentrals kerneområde. Det har i høj grad handlet om film til undervisningsbrug, men også i institutionens senere...
Regeringens Beskæftigelses-filmudvalg og Ministeriernes Filmudvalg (1941-1966)

Regeringens Beskæftigelses-filmudvalg og Ministeriernes Filmudvalg (1941-1966)

Under Besættelsen opstod der et øget behov for at sprede oplysning til borgerne. Filmudvalget under Regeringens Beskæftigelsesudvalg blev oprettet i 1941 med det formål at varetage den statslig...
Det danske Filmmuseum (1941)

Det danske Filmmuseum (1941)

Indsamling, bevaring og formidling. Det er den dag i dag hovedopgaverne for Filmmuseet, som blev grundlagt i 1941. Filmarkivet opbevarer filmene, Biblioteket udlåner bøger og tidsskrifter, Billed-...
Filmfonden (1964-1972)

Filmfonden (1964-1972)

’Verdens bedste filmlov’ støttede fra 1964 kunstneriske spillefilm via Filmfonden. Filmfonden var den samlede pengetank for statens filminstitutioner, og midlerne kom fortrinsvis fra biografbev...
Kortfilmrådet (1965-1972)

Kortfilmrådet (1965-1972)

Kortfilmrådet var i en kort årrække det kulturministerielle organ, der stod for kort- og dokumentarfilmproduktionen i Danmark. Der blev givet støtte til kunstneriske kortfilm og kortfilm med ku...
Workshoppen/Filmværkstedet (1970)

Workshoppen/Filmværkstedet (1970)

Workshoppen åbnede som en forsøgsordning i 1970 for filmfolk, som ønskede at afprøve utraditionelle udtryksformer og arbejdsmetoder. I 1977 blev det til Det Danske Filmværksted, hvor man samtid...
Det Danske Filminstitut (1972)

Det Danske Filminstitut (1972)

Med 1972-lovens etablering af Det Danske Filminstitut blev det meget omdiskuterede konsulentsystem indført. Efter en turbulent start tog filmbranchen efterhånden støttesystemet til sig og fik s...

Om websitet

Hovedartiklen 'Staten og filmkulturen' er skrevet af Ib Bondebjeg, professor ved Film- & Medievidenskab på Københavns Universitet.

De øvrige artikler om statens filminstitutioner er skrevet af Birgit Granhøj Dam og Lisbeth Richter Larsen, begge forskningsmedarbejdere ved DFI.

Filminstitutionernes Historie er udgivet 11.11 2011 i anledning af
70-års dagen for Det danske Filmmuseum (nu: DFI / Museum & Cinematek).

Senest opdateret 11.11 2011

Webtilrettelægger
Henrik Fuglsang, DFI

Kontakt

Lisbeth Richter Larsen
Forskningsmedarbejder
Telefon: +45 3374 3546
E-mail: lisbethrl@dfi.dk

Birgit Granhøj Dam
Forskningsbibliotekar
Telefon: +45 3374 3584
E-mail: birgitgd@dfi.dk

Henrik Fuglsang
Webredaktør
Telefon: +45 3374 3556
E-mail: henrikf@dfi.dk

Det Danske Filminstitut

Det Danske Filminstitut
/ Danish Film Institute

EAN-nr: 5798000794085
CVR-nr: 56858318

Gothersgade 55
1123 København K

Tlf. +45 3374 3400
Fax +45 3374 3401
E-mail: dfi@dfi.dk

Cinematekets billetsalg
TLF. +45 3374 3412