Clearing af rettigheder

Billed- & Plakatarkivet har ikke rettigheder til de materialer, vi har i vores samlinger. Vil du bruge vores billeder, plakater eller andre arkivalier kommercielt, skal du selv søge tilladelse fra de relevante rettighedshavere. Ønsker du at publicere arkivets materialer i andre sammenhænge, fx ved at publicere non-kommercielt, gælder samme regler.

Marialarssonsevigeoejeblik

Maria Larssons evige øjeblik (Jan Troell, DK/FI/NO/DE/SE, 2008. Sandrew Metronome). Foto: Nille Leander.

Clearing af rettigheder

Ved bestilling af materialer til offentligt og kommercielt brug er det nødvendigt, at arkivet modtager en skriftlig tilladelse fra rettighedshaver.

Ved brug af materiale fra danske film skal du som bruger altid sikre dig de afbillede personers accept, hvis billedet er mindre end 50 år gammelt. Her kan du kontakte Dansk Skuespillerforbund (DSF), som varetager skuespillernes interesser.

Vær også opmærksom på at respektere danske stillfotografers rettigheder. Stillfotografen skal altid krediteres - og give sin tilladelse - med mindre andet er aftalt med det distributionsselskab, som deler rettighederne med stillfotografen. Følgende interesse-organisationer varetager fotografernes interesse: Dansk Fotografisk Forening (dff), DJ:Fotograferne og 
Pressefotografforbundet.  

Ved bestilling af materialer til offentligt og kommercielt brug er det nødvendigt, at arkivet modtager en skriftlig tilladelse fra rettighedshaver

Oplysninger om rettighedshaver

Billed- & Plakatarkivet videregiver gerne de oplysninger vi har om rettighedshaver, men garanterer ikke for oplysningernes rigtighed. Vi opfordrer til, at du selv indhenter oplysninger om rettighedshaver i det omfang, det er muligt.

Du skal som udgangspunkt bruge:
- filmens stillfotograf
- filmens danske distributør
- filmens producent

Her finder du rettighedshaver

Filmdatabasen - Her kan du søge oplysninger om filmselskaberne og distributionsselskabet bag en film - samt evt. krediteret stillfotograf. Det er især danske og nyere udenlandske film som findes her.

The Internet Movie Database - Finder du ikke hvad du søger i Danmarks Nationalfilmografi kan du prøve den omfangsrige internationale filmdatabase IMDb. Tag dog forbehold for oplysningernes rigtighed. 

DFI-bogen - Her kan du finde navne og adresser på danske filmselskaber, distributører og stillfotografer.

Finder du ikke de oplysninger, du skal bruge, kan du kontakte Billed- & Plakatarkivets ekspedition på billedarkiv@dfi.dk.

Det Danske Filminstitut

Det Danske Filminstitut
/ Danish Film Institute

EAN-nr: 5798000794085
CVR-nr: 56858318

Gothersgade 55
1123 København K

Tlf. +45 3374 3400
Fax +45 3374 3401
E-mail: dfi@dfi.dk

Cinematekets billetsalg
TLF. +45 3374 3412