Negativsamlingen

Samlingen består hovedsageligt af negativer til danske film og er derved en meget vigtig supplerende samling til de danske filmstills. Da samlingen strækker sig over knap 100 år indgår der derfor også forskellige materialetyper, som kræver forskelligt opbevaringsklima, blandt andet glasplade-, nitrat, acetat- og farvenegativer.

Fra Wienerbarnet (A.W. Sandberg, Nordisk Films Kompagni, 1924)

Før: Glasnegativer i den oprindelige æske - inden rensning og ompakning.

Samlingens tilstand

I 2002 blev der fortaget en tilstandsvurdering af negativsamlingen og resultatet viste at store dele af samlingen var truet på grund af igangværende nedbrydning og at en bevaringsindsats snarest måtte sættes i gang.

I 2003 blev samlingen flyttet til nye opbevaringsforhold og opbevares nu på køl, ved 5 °C således nedbrydningshastigheden er blevet sænket betydeligt.

Glaspladenegativer

I 2004 startede ompakningsprojektet af samlingens 8879 stumfilmsnegativer som er de ældste negativer i samlingen. Negativerne er glaspladenegativer i størrelsen 24x30 cm. De blev alle renset, registreret, talt op og hver enkelt negativs tilstand og skader blev noteret. Alle negativer blev pakket enkeltvis i fire-flap kuverter og placeret i æsker fremstillet af kemisk stabilt materiale.

evt negsaml4_450px
Rensning af glasnegativer.

evt_negsaml5_450px
Ompakning af glasnegativer i syrefrit materiale.


Nitrat- og acetatnegativer

Negativer fremstillet af cellulosenitrat eller celluloseacetat er selvdestruktive og kræver tør og kølig opbevaring. Jo køligere temperatur de opbevares under jo længere forlænges levetiden. Negativer fremstillet af cellulosenitrat eller celluloseacetat bliver derfor opbevaret ved en temperatur på -5 °C og en luftfugtighed på 30 % RH i Nitratarkivet i Hillerød.

wienerbarnetnitrat1_600px_h[1]
Nedbrudte nitrat-negativer fra 1924 i de oprindelige kuverter.
Fra Wienerbarnet (A.W. Sandberg, Nordisk Films Kompagni, 1924).

evt negsaml2 (efter)225pxEfter: Billed- & Plakatarkivets negativsamlingen efter konservering og ompakning.
Det Danske Filminstitut

Det Danske Filminstitut
/ Danish Film Institute

EAN-nr: 5798000794085
CVR-nr: 56858318

Gothersgade 55
1123 København K

Tlf. +45 3374 3400
Fax +45 3374 3401
E-mail: dfi@dfi.dk

Cinematekets billetsalg
TLF. +45 3374 3412