Pligtaflevering

Det materiale, der skal afleveres i henhold til loven om pligt-aflevering, er samtlige former for pressematerialer, som er en del af en films lancering og reklame.

Afleveringsmateriale til Billed- og Plakatarkivet

Materialer der skal afleveres til Billed- & Plakatarkivet omfatter følgende:

  • Plakat(er)
  • Stills og portrætter
  • Credits
  • Biografiske tekster som fx CV og Filmografi
  • Dialog- og musiklister
  • Andre relevante materialer

Andre relevante materialer omfatter samtlige øvrige materialer, der kunne være relevante for at formidle film i ind- og udland. Pressemateriale af enhver art er en vigtig brik i den bevarings- og formidlingsindsats, Det Danske Filminstitut er forpligtet til at udføre.

Gældende afleveringslister og tekniske specifikationer

Se hovedsiden for pligtaflevering, hvor du finder samtlige afleveringslister for pligtaflevering, samt faktaboks med teknisk vejledning og specifikationer.

Aflevering til Billed- & Plakatarkivet via UDP-server

Pligtafleveringsmaterialer til Billed- & Plakatarkivet uploades på vores UDP-server. For information om upload se UDP-servervejledning (PDF).

Spørgsmål

Oplever du problemer med upload eller har spørgsmål er du velkommen til at kontakte billedarkiv@dfi.dk.

Det Danske Filminstitut

Det Danske Filminstitut
/ Danish Film Institute

EAN-nr: 5798000794085
CVR-nr: 56858318

Gothersgade 55
1123 København K

Tlf. +45 3374 3400
Fax +45 3374 3401
E-mail: dfi@dfi.dk

Cinematekets billetsalg
TLF. +45 3374 3412