Lærerkurser

Skoletjenesten afholder hvert halve år gratis kursus for lærere, der skal I FILM-X med en klasse. Derudover tilbyder vi animationskurser for lærere, pædagoger og bibliotekarer.

Gratis introkurser

Vore gratis introkurser er målrettet lærere, der skal i FILM-X med en klasse. Her får du en praktisk og didaktisk gennemgang af vore  studierne og aktiviteter. Deltagerne afprøver studierne og arbejde med baggrundsfilm og rollefordeling, således at man får en erfaring med de udfordringer og muligheder, filmprocessen rummer. Kurset introducerer desuden til læremidler, du kan anvende i undervisningen på skolen.

Kurset er gratis ved tilmelding af klasse og du melder dig til i forbindelse med bookingen eller pr mail: film-x@dfi.dk.

Max. antal deltagere: 30 personer. Min. antal deltagere: 12 personer (for at kurset oprettes).
Tilmeldingsfrist: senest 14 dage før kurset afholdes. Ved overtegnelse oprettes ekstra kursusdag. 

Animationskurser for lærere, pædagoger og børnekulturformidlere

Skoletjenesten tager ud til skoler, børnehaver og biblioteker og afholder animationskurser. På kurset producerer deltagerne små film i FILM-X’ online animationsværktøj, der er udviklet specielt til børn. Værktøjet giver adgang til at optage billeder, lyd og klippe filmen i et samlet flow. Værktøjet er frit tilgængeligt for alle.

Undervisningsformen er en variation af demonstration af teknikker og praktiske øvelser, hvor kursusdeltagerne arbejder i hold på 2-4.

Lærere kan vælge et kursus målrettet henholdsvis indskolings-, mellemtrins- og udskolingsforløb. Efter aftale med jeres underviser kan kursets indhold tage afsæt i et konkret fagligt forløb – f.eks. i forbindelse med temauger eller projektopgaveforløb.

Priseksempel: 3 timer for op til 20 deltagere: 3000 kr. Send en forespørgsel til film-x@dfi.dk

lydstudie

Intro-kursus

Næste intro-kursus for lærere afholdes d. 24. august kl. 14-17.
Tilmelding ifbm. booking af skolebesøg

Lærerkursus som teambuilding

Skoletjenesten arrangerer kurser for 12-30 lærere, pædagoger eller seminariestuderende på selvvalgte datoer.

Kurset kan både bruges som teambuilding med vægt på produktionen og faglig inspiration i forhold til filmprojekter i skolen. Eller vi kan arrangere et kursus med et didaktisk oplæg, hvor I eksempelvis hører mere om de pædagogiske overvejelser bag arbejdet med filmproduktion i skolen.

Bestilling 33743669 eller film-x@dfi.dk

Lærerkurser kan afholdes tirsdag til torsdag efter kl. 16

Prisen er 1800 + moms for op til 30 deltagere

Kontakt

Skoletjenesten

Kontakt for vejledning og booking udenfor åbningstiden pr telefon 3374 3669 eller e-mail: film-x@dfi.dk

Film_x_logo_farve

Filmhuset
Det Danske Filminstitut
Gothersgade 55
1123 København K

Det Danske Filminstitut

Det Danske Filminstitut
/ Danish Film Institute

EAN-nr: 5798000794085
CVR-nr: 56858318

Gothersgade 55
1123 København K

Tlf. +45 3374 3400
Fax +45 3374 3401
E-mail: dfi@dfi.dk

Cinematekets billetsalg
TLF. +45 3374 3412