Frivillig selvangivelse skal øge branchens bevidsthed om mangfoldighed

KØN. Mens bølgerne går højt på sociale medier har Filminstituttet og branchen gang i konkrete initiativer for at rette op på kønsbalancen i dansk film: En frivillig selvangivelse for filmproducenter, fokus på publikums oplevelse og et forskningsprojekt om barrierer for nyuddannede instruktører.

Henrik_Bo_Nielsen_taet_450

Henrik Bo Nielsen ærgrer sig over tonen i kønsdebatten, men glæder sig over, de konkrete initiativer, der sætter ind i flere led af branchen på samme tid. Foto: Robin Skjoldborg.

Allerede på sit første møde i marts besluttede brancherepræsentanterne i Dialogforum at iværksætte tre initiativer for en bedre kønsbalance i dansk film, som nu er i gang.

Afsættet for initiativerne er Filminstituttets undersøgelse af køn i dansk film, der blev offentliggjort i DFIs seneste Årsberetning.

"Facts er nyttige, og det glæder mig f.eks., at vi endegyldigt har aflivet myten om, at kvinder er mindre vedholdende, når de søger filmstøtte," siger Henrik Bo Nielsen, direktør på Filminstituttet, og fortsætter:

"Data kan bruges til meget, og det bliver de. Jeg synes, det er ærgerligt, at debatten på de sociale medier er så polariseret og foregår i så konfrontatorisk et toneleje. I Dialogforum er det lykkedes at holde en konstruktiv tone, og vi fortsætter med at raffinere opgørelsesmetoderne og holder fast i løsningsorienterede tiltag. Der er enighed i branchen om, at vi bedst rykker ubalancer gennem forandring af egen praksis. Derfor glæder det os, at de konkrete initiativer sætter ind i flere led af branchen på samme tid.

De tre initiativer

Frivillig 'selvangivelse'
Når filmproducenter søger om støtte fra Filminstituttet, bliver de inden længe opfordret til at oplyse om kønsfordelingen blandt besætningen foran og bag kameraet. Producentforeningen og producent Meta Foldager udvikler formatet på den frivillige selvangivelse, og Filminstituttet tilrettelægger de indkomne data, så det giver mulighed for internationale sammenligninger.

Fokus på publikums oplevelse
I det kommende halvår gennemføres desuden en stribe tiltag med publikums oplevelse af kønsfordelingen som omdrejningspunkt. Danske Dramatikere og Dansk Skuespillerforbund planlægger master classes, konkurrencer, workshops, og 'værktøjskasser' for både etablerede manuskriptforfattere, skuespillere og instruktører samt studerende. Med fokus på stereotyp casting og klichéfælder i manuskripterne iværksættes en kampagne, der skal styrke branchens og publikums bevidsthed om kvinders roller på lærredet.

Fra uddannelse til debut
Hvilke barrierer møder fiktionsinstruktører fra de dimitterer til de debuterer? Det er et af de spørgsmål, der sættes lys på gennem et forskningsprojekt i samarbejde med Københavns Universitet. Danske Filminstruktører har udformet rammerne for undersøgelsen.

Gennem interviews med fiktions-instruktører af begge køn belyser undersøgelsen, hvor nyuddannede søger hen for at finansiere og realisere deres projekter, og hvor de finder samarbejdspartnere og netværk. Ønsket er at belyse de udfordringer, forhindringer og mulighedsrum, som nyuddannede instruktører oplever. Undersøgelsen udmunder i en rapport til januar 2018.

Nyheder fra dfi.dk

/om mangfoldighed i dansk film

Film- og teaterbranchen i fælles kamp mod sexchikane

Film- og teaterbranchen i fælles kamp mod sexchikane

28. november 2017 | Af Redaktionen 11 organisationer fra hele film- og teaterbranchen har givet hinanden hånd på at arbejde sammen for at sikre et godt psykisk arbejdsmiljø på teater- film og tv-pr...
Social og geografisk vinkel på dansk film

Social og geografisk vinkel på dansk film

1. november 2017 | Af Redaktionen MANGFOLDIGHED. Ny undersøgelse tegner for første gang et samlet billede af den danske filmbranches sociale og geografiske sammensætning. Rapportens data skal berig...
Dansk film og kulturel globalisering

Dansk film og kulturel globalisering

12. oktober 2017 | Af Redaktionen NY BOG. Gennem analyse og interviews med 11 danske instruktører undersøger forfatterne Ib Bondebjerg og Ulla Bondebjerg, hvordan kulturel globalisering og udviklin...
Europarådet vedtager anbefaling om ligestilling

Europarådet vedtager anbefaling om ligestilling

5. oktober 2017 | Af Redaktionen KØN. Europarådet har netop vedtaget en anbefaling om ligestilling mellem mænd og kvinder i den audiovisuelle sektor Deltagerne i den europæiske ekspertgruppe Ad ho...
Ny undersøgelse: Fra uddannelse til debut

Ny undersøgelse: Fra uddannelse til debut

15. september 2017 Forskningsprojekt skal undersøge fiktionsinstruktørers vej fra uddannelse til debut. Caroline Livingstone, specialestuderende på Film- & Medievidenskab ved Københavns Universite...
Frivillig selvangivelse skal øge branchens bevidsthed om mangfoldighed

Frivillig selvangivelse skal øge branchens bevidsthed om mangfoldighed

5. juli 2017 KØN. Mens bølgerne går højt på sociale medier har Filminstituttet og branchen gang i konkrete initiativer for at rette op på kønsbalancen i dansk film: En frivillig selvangivelse for f...
Filminstituttet deltager i europæisk ekspertpanel om ligestilling

Filminstituttet deltager i europæisk ekspertpanel om ligestilling

18. maj 2017 KØN. Europæisk ekspertgruppe med dansk deltagelse har netop afleveret forslag til anbefaling om ligestilling i den audiovisuelle sektor. Deltagerne i den europæiske ekspertgruppe Ad h...
Tre nye indsatser for bedre kønsbalance

Tre nye indsatser for bedre kønsbalance

17. marts 2017 | Af Redaktionen KØN. På kvindernes internationale kampdag den 8. marts mødtes det nye dialogforum, der skal igangsætte og koordinere konkrete indsatser for en bedre kønsbalance i da...
Indsats for større ligelighed

Indsats for større ligelighed

16. december 2016 KØN. Det Danske Filminstitut skal arbejde ambitiøst og aktivt for en bedre kønsbalance i dansk film. Det er udmeldingen fra Filminstituttet, der netop har fastlagt en målsætning o...
'Det her kommer til at gøre en forskel'

'Det her kommer til at gøre en forskel'

21. november 2016 | Af Freja Dam REPORTAGE. Bevidstgørelse, afrapportering og konkrete målsætninger ad frivillighedens vej er nøglen til at rette op på den skæve kønsbalance i den danske filmbranch...
Kom til debat: Hvordan får vi flere kvinder i dansk film?

Kom til debat: Hvordan får vi flere kvinder i dansk film?

4. november 2016 INVITATION. Tre aktionsgrupper har nu offentliggjort deres anbefalinger til, hvordan vi retter op på kønsbalancen i dansk film, og inviterer til debat på Det Danske Filminstitut de...
Hvordan får vi flere kvinder i dansk film?

Hvordan får vi flere kvinder i dansk film?

1. november 2016 | Af Redaktionen KØN. Fordelingen af køn i dansk film er skæv. Det skal ændres, og jo før, jo bedre. Det er afsættet for tre aktionsgrupper, der siden august har arbejdet på at ska...
Flere kvinder på lærredet – en utopi?

Flere kvinder på lærredet – en utopi?

1. november 2016 | Af Freja Dam REPORTAGE. Kvinder er for ringe repræsenteret i de film, der bliver vist i danske biografer. Men vi kan ikke ændre Hollywood, så lad os koncentrere os om den danske...
Debatarrangement om diversitet i dansk film

Debatarrangement om diversitet i dansk film

12. september 2016 MANGFOLDIGHED. Aarhus Filmværksted og Kvindemuseet inviterer til debat med Aktionsgruppen for større diversitet i dansk film. Arrangementet foregår i Aarhus den 29. september 201...
Aktionsgrupperne trækker i arbejdstøjet

Aktionsgrupperne trækker i arbejdstøjet

23. august 2016 KØN. Nu går tre aktionsgrupper i gang med arbejdet for større diversitet i dansk film. Af Christina Rosendahl, Jenny Lund Madsen, Kim Pedersen og Henrik Bo NielsenI forlængelse a...
Nye initiativer for større diversitet i dansk film

Nye initiativer for større diversitet i dansk film

7. juli 2016 KØN. Tre aktionsgrupper skal arbejde for større diversitet i dansk film. Ankerpersonerne for de tre grupper, Christina Rosendahl, Jenny Lund Madsen og Kim Pedersen, inviterer her samme...
Første skridt i arbejdet med kønsfordeling i dansk film

Første skridt i arbejdet med kønsfordeling i dansk film

3. juni 2016 | Af Freja Dam REPORTAGE. Det Danske Filminstitut vil arbejde sammen med branchen for at kortlægge årsagerne til, at så få kvinder søger om støtte til spillefilm. Det var en af udmeldi...
Ny undersøgelse om kønsfordeling i dansk film

Ny undersøgelse om kønsfordeling i dansk film

1. juni 2016 KØNSFORDELING. Flere mænd end kvinder søger og modtager støtte fra Det Danske Filminstitut, og mændene får generelt højere støttebeløb. Billedet er dog omvendt, når det gælder dokument...
Kønsfordeling i dansk film

Kønsfordeling i dansk film

27. maj 2016 | Af Redaktionen MANGFOLDIGHED. Det Danske Filminstitut har undersøgt kønsfordelingen i dansk film bag kameraet, i filmen, på filmuddannelserne, i bestyrelsesstolene og i biografsædern...
Etnisk mangfoldighed – mentor-ordning

Etnisk mangfoldighed – mentor-ordning

16. marts 2016 | Af Redaktionen ETNISK MANGFOLDIGHED. Overgangen til det nye år blev startskuddet for en mentor-ordning i filmbranchen. Det er endnu et tiltag blandt flere, som skal styrke etnisk m...
Fælles indsats for etnisk mangfoldighed

Fælles indsats for etnisk mangfoldighed

7. oktober 2015 ETNISK MANGFOLDIGHED. Hvad skal der til for at øge den etniske mangfoldighed i dansk film? Det har Filminstituttet og filmbranchen sat sig for at undersøge. Et fælles charter, en ca...
Branchetræf om etnisk mangfoldighed i dansk film

Branchetræf om etnisk mangfoldighed i dansk film

17. september 2015 INVITATION. Det Danske Filminstitut inviterer branchen til et arrangement om etnisk mangfoldighed i dansk film den 6. oktober kl. 13 i Cinemateket. På træffet vil branchens ce...
Stor opbakning til charter for mangfoldighed i dansk film

Stor opbakning til charter for mangfoldighed i dansk film

13. august 2015 MANGFOLDIGHED. Filmbranchen og Filminstituttet har sammen udarbejdet et charter, der skal styrke etnisk og kulturel mangfoldighed i danske film. Foto fra casting-workshop. Med det...
Filminstituttet sætter fokus på etnisk mangfoldighed

Filminstituttet sætter fokus på etnisk mangfoldighed

26. januar 2015 MANGFOLDIGHED. Dansk film afspejler ikke samfundets etniske mangfoldighed. Derfor har Det Danske Filminstitut i samarbejde med filmbranchen igangsat en række initiativer, så dansk f...
Nyheder fra dfi.dk

Fakta

Det Danske Filminstitut arbejder aktivt på at styrke og udvikle en mangfoldig filmkultur.

Filminstituttets bestyrelse og direktion tog i 2015 initiativ til i samarbejde med branchen at styrke mangfoldighedsindsatsen med fokus på køn, etnicitet samt social og geografisk baggrund. Indsatsen er drevet af ambitionen om, at man gennem øget diversitet kan hæve antallet af kvalificerede ansøgere og derigennem kvaliteten i dansk film.

Læs mere om mangfoldighedsindsatsen.

Læs Det Danske Filminstituts Målsætning for en bedre kønsbalance i dansk film.

Om Dialogforum

Dialogforum, der består af ledelserne fra branchens væsentlige organisationer, igangsætter og koordinerer konkrete aktiviteter. I 2017 er fokus på kønsbalance. På længere sigt ønskes en samling af mangfoldighedsindsatserne.

Medlemmerne er:
Christina Rosendahl, formand, Danske Filminstruktører
Jenny Lund Madsen, bestyrelsesmedlem, Danske Dramatikere
Katja Holm, formand, Dansk Skuespillerforbund
Klaus Hansen, direktør, Producentforeningen
Meta Louise Foldager Sørensen, direktør, Meta Film og SAM Productions
Piv Bernth, dramachef, DR
René Høyer Jørgensen, sekretariatschef, FAF
Henrik Bo Nielsen, administrerende direktør, Det Danske Filminstitut
Dorthy Rasmussen, sekretariatschef, Det Danske Filminstitut
Sekretariat: Kirsten Barslund, Det Danske Filminstitut

Kontakt

Redaktionen: redaktionen@dfi.dk


nyhed

delpaafacebook

Det Danske Filminstitut

Det Danske Filminstitut
/ Danish Film Institute

EAN-nr: 5798000794085
CVR-nr: 56858318

Gothersgade 55
1123 København K

Tlf. +45 3374 3400
Fax +45 3374 3401
E-mail: dfi@dfi.dk

Cinematekets billetsalg
TLF. +45 3374 3412