Afgørelse i klagesag om tilsynsudmelding

Det Danske Filminstitut har i dag modtaget afgørelsen i den af Zentropa indbragte klagesag om den første tilkendegivelse af planerne om skærpet tilsyn i 2014. Afgørelsen, der er udarbejdet af Justitsministeriet, slår fast, at Filminstituttet burde have foretaget yderligere en høring af Zentropa i tilsynssagen og medfører en nybehandling af tilsynsudmeldingen. Det skærpede tilsyn blev oprindeligt indført som konsekvens af de fejl og mangler, revisionsfirmaet Deloitte havde konstateret efter en gennemgang af en række af Zentropas produktionsregnskaber.

Filminstituttets adm.direktør, Henrik Bo Nielsen, siger i en første kommentar, at han er ærgerlig over, at Justitsministeriet ikke er enig i den proces, der blev tilrettelagt på baggrund af Kammeradvokatens vejledning, men at Filminstituttet tager afgørelsen til efterretning.

"Vi beklager naturligvis den proceduremæssige fodfejl og retter ind. Vi havde ellers gjort os stor umage med det processuelle og nøje fulgt den juridiske vejledning, vi modtog fra Kammeradvokaten. Vi må konstatere, at justitsministeriet vurderer, at en anden proces skulle have være fulgt.

Dagens procesafgørelse ændrer derimod  intet ved sagens substans. De forhold i Zentropas regnskabsaflæggelse og økonomirapportering, som Deloitte konstaterede i sin rapport i 2014, står uantastede. Afgørelsen forholder sig alene til måden, tilsynet er meldt ud på. Vi vil nu studere afgørelsen nærmere, optage dialog med Zentropa og tage de skridt, der skal til for at sikre, at den nødvendige kontrolindsats  fortsat  kan gennemføres på et passende niveau."

Kontakt

Henrik Bo Nielsen
Administrerende direktør for
Det Danske Filminstitut
Tlf. +45 3374 3501 
Tlf. +45 4034 9996
hbn@dfi.dk

Det Danske Filminstitut

Det Danske Filminstitut
/ Danish Film Institute

EAN-nr: 5798000794085
CVR-nr: 56858318

Gothersgade 55
1123 København K

Tlf. +45 3374 3400
Fax +45 3374 3401
E-mail: dfi@dfi.dk

Cinematekets billetsalg
TLF. +45 3374 3412