Budget for Det Danske Filminstitut 2017

Få overblik over Det Danske Filminstituts samlede budget for 2017, fordelt på støtte og drift.

Tilskud til filmformål
DKK (1000s)
Udvikling, produktion og formidling
Spillefilm
186.600
Kort- og dokumentarfilm
50.800
New Danish Screen
32.000
Digitale spil
12.000
Direkte støtte til regionale fonde
7.000
Udvikling, produktion og formidling i alt
288.400
Andre formål
Almene støtter
3.500
Danske festivaler og filmvisningsaktiviteter
7.400
Biografstøtte
2.900
Børn- og unge-aktiviteter
3.100
Ekstern værkstedsaktivitet
11.800
Tværmedielle produktioner
3.000
Andet
14.700
Andre formål i alt
46.400
TILSKUD TIL FILMFORMÅL I ALT
334.800
Public Service Puljen
64.750
TILSKUD I ALT
399.550
Driftbudget (netto)
Støtte til produktion og udvikling af film samt lancering af film
24.890
Bevaring og tilgængeliggørelse samt formidling af film
36.035
Film- og mediekundskab
8.095
Generel ledelse og administration
15.439
Fælles drift, inkl. ejendomsdrift
34.073
Drift i alt
118.532
Tilskud og drift i alt
518.082

Overblik

Samlet budget: 518,1 mio. kr.

Tilskudsbudget: 399,5 mio. kr.

Driftsbudget: 118,5 mio. kr.

Filmaftalen

Budgetrammen og vilkårene for Det Danske Filminstitut er siden 1999 blevet fastlagt af Folketinget i fireårige filmaftaler.

Rammen for det nuværende budget er fastlagt i Filmaftalen 2015-2018.

Kontakt

Det Danske Filminstitut
Gothersgade 55
1123 København K
Tlf. +45 3374 3400
Fax +45 3374 3401
dfi@dfi.dk

CVR-nummer: 56858318


Det Danske Filminstitut

Det Danske Filminstitut
/ Danish Film Institute

EAN-nr: 5798000794085
CVR-nr: 56858318

Gothersgade 55
1123 København K

Tlf. +45 3374 3400
Fax +45 3374 3401
E-mail: dfi@dfi.dk

Cinematekets billetsalg
TLF. +45 3374 3412