Organisation


dfi_org_2018_DK_900

Download organisationsdiagrammet i PDF

Det Danske Filminstituts øverste ledelse er bestyrelsen, der har ansvar for fastsættelse og opfølgning af instituttets overordnede mål.Organisatorisk er instituttet opdelt i to områder, der hver består af et antal afdelinger (se organisationsdiagram). Den daglige ledelse af varetages af direktionen.

Filmrådene (Rådet for spillefilm, Rådet for kort- og dokumentarfilm og Museumsrådet) og kontaktudvalget rådgiver instituttet om dets virksomhed.

Se alfabetisk liste over alle medarbejdere.

Afdelinger og områder

Stabsfunktioner / Staff Units

Filmstøtte / Film Funding
Filmhus / Film House
Det Danske Filminstitut

Det Danske Filminstitut
/ Danish Film Institute

EAN-nr: 5798000794085
CVR-nr: 56858318

Gothersgade 55
1123 København K

Tlf. +45 3374 3400
Fax +45 3374 3401
E-mail: dfi@dfi.dk

Cinematekets billetsalg
TLF. +45 3374 3412