Direktion / Management

Filminstituttets direktion varetager instituttets daglige ledelse og træffer endelig beslutning om tildeling af støttemidler. Direktionen ledes af den administrerende direktør og består herudover af vicedirektøren for Filmhus.

The Danish Film Institute's Management oversees day-to-day operations and makes final decisions on the granting of subsidies. Management is headed by the Chief Executive Officer (CEO) and consists furthermore of the Head of Filmhouse. 

 

 
claus-ladegaard_90x90 Claus Ladegaard
Adm. direktør / CEO
Direktør for Filmstøtte / Head of Film Funding
Telefon: +45 4032 6212

clausl@dfi.dk

 
jacob_buhl_kvadrat Jakob Buhl Vestergaard
Vicedirektør for Filmhus / Head of Filmhouse
Telefon: +45 2020 1838

jakobv@dfi.dk  

 

Medarbejdere / Staff

 
BenteStrandhoej
Bente Strandhøj
PA for administrerende direktør, direktionssekretær / PA to the CEO, Management Secretary
Telefon: +45 3374 3510, mobil: +45 2966 4844

bentes@dfi.dk

Sekretariatsbetjening af direktion, bestyrelse, råd og Kontaktudvalg.
 
PalleDamLeegaard
Palle Dam Leegaard
Specialkonsulent / Special Advisor
Telefon: +45 3374 3551

pallel@dfi.dk

Sekretariatsbetjeningen af direktion og bestyrelse, kontakt til departementet, internationalt samarbejde samt strategiske udviklingsprocesser.
 
silhouette_2 Andreas Fink-Jensen
Studentermedhjælper / Student
andreasfj@dfi.dk

Stabsfunktioner / Staff Functions


SusannaNeimann
Susanna Neimann
Kommunikationschef / Head of Communication
Telefon: +45 4119 1540

susannan@dfi.dk


 

Kontakt

Det Danske Filminstitut
Gothersgade 55
1123 København K
Tlf. +45 3374 3400
Fax +45 3374 3401
dfi@dfi.dk

CVR-nummer: 56858318


Det Danske Filminstitut

Det Danske Filminstitut
/ Danish Film Institute

EAN-nr: 5798000794085
CVR-nr: 56858318

Gothersgade 55
1123 København K

Tlf. +45 3374 3400
Fax +45 3374 3401
E-mail: dfi@dfi.dk

Cinematekets billetsalg
TLF. +45 3374 3412