Administration / Administration

Afdelingen varetager økonomi- og regnskabsopgaver i form af registreringer af alle økonomiske aktiviteter på drift og tilskud, budgettering, rapportering og ledelsesinformation, statistik samt økonomi- og aktivitetsanalyser. Afdelingen står for løn- og personaleadministration, journalisering og har ansvar for ejendomsdrift og -vedligehold, varemodtagelse, post og diverse indkøb.

The unit has finance and accounting tasks in the form of registration of all economic activities concerning operating costs and committed subsidies, budgeting, business intelligence, statistics and analysis of finance and activities. Moreover the unit handles salaries, personnel administration and filing and is responsible for property management and maintenance, reception and dispatchment of goods, mailroom functions and the purchase of office materials etc.

Medarbejdere / Staff:

 
RasmusFriisBendtsen
Rasmus Friis Bendtsen
Chef for Administration / Head of Unit
Telefon:5076 1119
rasmusf@dfi.dk
Ledelse, budget, rapportering og analyse.
 


silhouette_2
Amanuel Isak Zere
Ejendomsfunktionær

 

Ejendomsservice

 
silhouette_2

Stina Valentin
Kontorfunktionær

stinav@dfi.dk

Journalisering og reception.
 
DortheRoedSoerensen
Dorthe Roed-Sørensen
Rejseafregning og løn / Travel Reimbursement and Salaries
Telefon: +45 3374 3446

dorthers@dfi.dk

Rejseafregninger mv., lønblanketter.
 
FlemmingAndersson
Flemming Andersson
Ejendomsdrift / Property Management
Telefon: +45 2029 3363

flemmina@dfi.dk

Drift og vedligehold af Filmhuset. Rådighedsvagt ved uregelmæssigheder.
 
 LB90pxxx
Lisbeth Blessing Jensen (Barsel)
Personaleansvarlig / HR manager
Telefon: +45

lisbethj@dfi.dk

HR, personaleadministration og -jura, udvikling
 
silhouette_2
Maria Overgaard (Barsel)
Statistik- og analysekonsulent / Statistics and Analysis Consultant
Telefon: +45 3374 3603

mariao@dfi.dk

Statistik og analyse.
 
 MPJ Mads Peter Jørgensen (Barselsvikar)
Statistik- og analysekonsulent / Statistics and Analysis Consultant
Telefon: +45 3374 3603

madspj@dfi.dk

Statistik og analyse
 

MarianneLindemose
Marianne Lindemose
Økonomikoordinator og tilskudsbogholder / Finance Coordinator & Subsidies Accountant
Telefon: +45 3374 3444

marianne@dfi.dk

Kontakt og rapportering på tilskudsområdet, tilskudsregistrering og udbetaling, regnskabserklæringer.
 
silhouette_2
Mikael Guldbrand Jensen (Barselsvikar)
Personaleansvarlig / HR Manager 
Telefon: +45 3374 3400

mikaelgj@dfi.dk

HR, personaleadministration og -jura, udvikling
 
MohammadAbasiannejad
Mohammad Abasiannejad
Ejendomsfunktionær / Supervisor, Technical Services

Telefon: +45 2329 4120
mohammada@dfi.dk

Daglig vedligeholdelse af installationer, flytninger, varemodtagelse. Rådighedsvagt på ejendom.
 
silhouette_2
Naside Bicer (Barsel)
Receptionist, omstilling / Reception switchboard, tickets, bookshop
Telefon: +45 3374 3422
nasideb@dfi.dk

Billet- og butikssalg.
 
silhouette_2
Niels Herlevsen
Kreditor- og debitorbogholder / Creditor and Debitor Accountant
Telefon: +45 3374 3447

nielsh@dfi.dk

Kreditor- og debitoradministration, momsafregning, indkøbsaftaler og anlægsregistreringer.
 
ValentinAndersen
Valentin Andersen
Kontorbetjent / Supervisor, Office Services
Telefon: +45 3374 3432

valentina@dfi.dk

Indkøb af kontorartikler, kontrol af fakturaer, postomdeling, afløser på journal.

Kontakt

Det Danske Filminstitut
Gothersgade 55
1123 København K
Tlf. +45 3374 3400
Fax +45 3374 3401
dfi@dfi.dk

CVR-nummer: 56858318


Det Danske Filminstitut

Det Danske Filminstitut
/ Danish Film Institute

EAN-nr: 5798000794085
CVR-nr: 56858318

Gothersgade 55
1123 København K

Tlf. +45 3374 3400
Fax +45 3374 3401
E-mail: dfi@dfi.dk

Cinematekets billetsalg
TLF. +45 3374 3412