Sekretariat / Secretariat

Sekretariatets væsentligste opgaver består i betjening af direktion og bestyrelse, udvikling af policy, udvikling af DFI's organisation samt generelle juridiske spørgsmål, herunder aktindsigtssager og juridisk bistand til huset. Sekretariatet fungerer endvidere som forkontor for den administrerende direktør.

The Secretariat's key functions are to provide support to the Management and the Board, to develop policy and DFI's organisation, to provide legal assistance within the DFI and to manage general legal issues, including public inquiries regarding access to documents. The Secretariat also serves as the reception office of the CEO. 

Medarbejdere / Staff

 
DorthyRasmussen
Dorthy Rasmussen
Sekretariatschef / Head of Secretariat
Telefon: +45 3374 3541
dty@dfi.dk
 
AidaHassouna
Aida Hassouna
Juridisk fuldmægtig / Legal Advisor
Telefon: +45 3374 3549

aidah@dfi.dk

Juridisk rådgivning og koordinering, aktindsigts- og klagesager, forretningsgange mv.            
 
BenteStrandhoej
Bente Strandhøj
PA for administrerende direktør, direktionssekretær / PA to the CEO, Management Secretary
Telefon: +45 3374 3410, mobil: +45 2966 4844

bentes@dfi.dk

Sekretariatsbetjening af direktion, bestyrelse, råd og Kontaktudvalg samt DFIs samarbejdsudvalg
 
PalleDamLeegaard
Palle Dam Leegaard
Specialkonsulent / Special Advisor
Telefon: +45 3374 3551

pallel@dfi.dk

Sekretariatsbetjeningen af direktion og bestyrelse, kontakt til departementet, internationalt samarbejde samt strategiske udviklingsprocesser.
 

Kontakt

Det Danske Filminstitut
Gothersgade 55
1123 København K
Tlf. +45 3374 3400
Fax +45 3374 3401
dfi@dfi.dk

CVR-nummer: 56858318


Det Danske Filminstitut

Det Danske Filminstitut
/ Danish Film Institute

EAN-nr: 5798000794085
CVR-nr: 56858318

Gothersgade 55
1123 København K

Tlf. +45 3374 3400
Fax +45 3374 3401
E-mail: dfi@dfi.dk

Cinematekets billetsalg
TLF. +45 3374 3412