Billetsalg for danske film 2009

Billetsalg for danske film tidligere år / Admissions for Danish films previous years.

Tabel A, B og C nedenfor viser billetsalget til danske film i biograferne. Listen omfatter film, der haft premiere i 2008 og 2009. Billettallene bygger på indberetninger fra udlejerne og på opgørelser fra Danmarks Statistik. Listen opdateres løbende. Biograftal for danske film 2009. Kommentarer eller spørgsmål: webmaster@dfi.dk.

Sidst opdateret: 12.12.17

Tables A, B and C below show admission figures for national films screened in Danish cinemas. The films have been released in 2008 and 2009. The figures are provided by distributors and Statistics Denmark. This overview is updated regularly. Admission figures for national films in Denmark 2009. Comments or queries: webmaster@dfi.dk.

Last update: 12.12.17

 
[1] Konsulentordning, 60/40-ordning and New Danish Screen/Talentudvikling.
/ Consultant scheme, 60/40 scheme and New Danish Screen.

a) Kilde: Biotal og FAFID/ Source: Biotal and FAFID

b) Inkl. evt. forpremierer og særarrangementer inden premieren. For de nyeste film er tallet baseret på ugentlige indberetninger fra distributørerne. For de øvrige film er tallet baseret på opgørelser fra Danmarks Statistik./ Admission figures include preview and private screenings before release. With regard to recent films, admissions figures are based on weekly reports from distributors. For the remaining films, admission figures are based on reports from Statistics Denmark.

c) Foreløbig opgørelse. For film med premiere i 2008 inkluderer tallet både billetsalget i 2008 og 2009./ Provisional figures. For films released in 2008 the accumulated total includes figures for 2008 and 2009.

*Repremiere/ Re-release.

Det Danske Filminstitut

Det Danske Filminstitut
/ Danish Film Institute

EAN-nr: 5798000794085
CVR-nr: 56858318

Gothersgade 55
1123 København K

Tlf. +45 3374 3400
Fax +45 3374 3401
E-mail: dfi@dfi.dk

Cinematekets billetsalg
TLF. +45 3374 3412