Billetsalg for danske film 2010

Billetsalg for danske film tidligere år / Admissions for Danish films previous years.

Tabel A, B og C nedenfor viser billetsalget til danske film i biograferne. Listen omfatter film, der haft premiere i 2009 og 2010. Billettallene bygger på indberetninger fra udlejerne og på opgørelser fra Danmarks Statistik. Listen opdateres løbende.

Biograftal for danske film 2010
Opdateres mandag og torsdag kl. 15.00
Sidst opdateret: 08.12.2017.
Kommentarer eller spørgsmål: webmaster@dfi.dk.

Current admission figures for national films in Denmark

Tables A, B and C below show admission figures for national films screened in Danish cinemas. The films have been released in 2009 and 2010. The figures are provided by distributors and Statistics Denmark. This overview is updated regularly.

Admission figures for national films in Denmark 2010
Updated monday and thursday at 3:00 pm
Latest update: 08.12.2017.
Comments or queries: webmaster@dfi.dk.[1] Konsulentordning, 60/40-ordning and New Danish Screen/Talentudvikling./ Consultant scheme, 60/40 scheme and New Danish Screen.

a) Kilde: Biotal og FAFID/ Source: Biotal and FAFID

b) Inkl. evt. forpremierer og særarrangementer inden premieren. For de nyeste film er tallet baseret på ugentlige indberetninger fra distributørerne. For de øvrige film er tallet baseret på opgørelser fra Danmarks Statistik./ Admission figures include preview and private screenings before release. With regard to recent films, admissions figures are based on weekly reports from distributors. For the remaining films, admission figures are based on reports from Statistics Denmark.

c) Foreløbig opgørelse. For film med premiere i 2009 inkluderer tallet både billetsalget i 2009 og 2010./ Provisional figures. For films released in 2009 the accumulated total includes figures for 2009 and 2010.

*Repremiere/ Re-release.

Det Danske Filminstitut

Det Danske Filminstitut
/ Danish Film Institute

EAN-nr: 5798000794085
CVR-nr: 56858318

Gothersgade 55
1123 København K

Tlf. +45 3374 3400
Fax +45 3374 3401
E-mail: dfi@dfi.dk

Cinematekets billetsalg
TLF. +45 3374 3412