Billetsalg 2011 / Admissions 2011

 Billetsalg til danske film i 2011.

Tabel A, B og C nedenfor viser billetsalget til danske film i biograferne. Listen omfatter film, der haft premiere i 2010 og 2011. Billettallene bygger på indberetninger fra udlejerne og på opgørelser fra Danmarks Statistik. Listen opdateres løbende.

Biograftal for danske film 2011
Sidst opdateret: 12.12.2017.
Kommentarer eller spørgsmål: webmaster@dfi.dk.

Current admission figures for national films in Denmark

Tables A, B and C below show admission figures for national films screened in Danish cinemas. The films have been released in 2011 and 2011. The figures are provided by distributors and Statistics Denmark. This overview is updated regularly.

Admission figures for national films in Denmark 2011
Updated monday and thursday at 3:00 pm
Latest update: 12.12.2017.
Comments or queries: webmaster@dfi.dk.[1] Konsulentordning, 60/40-ordning and New Danish Screen/Talentudvikling. / Consultant scheme, 60/40 scheme and New Danish Screen.

a) Kilde: FAFID/ Source: FAFID

b) Inkl. evt. forpremierer og særarrangementer inden premieren. For de nyeste film er tallet baseret på ugentlige indberetninger fra distributørerne. For de øvrige film er tallet baseret på opgørelser fra Danmarks Statistik. / Admission figures include preview and private screenings before release. With regard to recent films, admissions figures are based on weekly reports from distributors. For the remaining films, admission figures are based on reports from Statistics Denmark.

c) Foreløbig opgørelse. For film med premiere i 2010 inkluderer tallet både billetsalget i 2010 og 2011. / Provisional figures. For films released in 2010 the accumulated total includes figures for 2010 and 2011.

(Tal i parentes angiver billetsalg til forestillinger før premieren. / Numbers in parenthesis show admissions to pre-premiere screenings.)

*Repremiere/ Re-release.

Det Danske Filminstitut

Det Danske Filminstitut
/ Danish Film Institute

EAN-nr: 5798000794085
CVR-nr: 56858318

Gothersgade 55
1123 København K

Tlf. +45 3374 3400
Fax +45 3374 3401
E-mail: dfi@dfi.dk

Cinematekets billetsalg
TLF. +45 3374 3412