Faktatjek

Filminstituttet tjekker tal og fakta i den aktuelle debat. Send os gerne en mail, hvis du bliver opmærksom på fejl – også i Filminstituttets kommunikation: redaktionen@dfi.dk.

Kommentar til kronik i Politiken 24.02.2017
24.02.2017

DEBAT. Dagbladet Politiken har den 24. februar bragt en kronik under overskriften "Dansk film har behov for en ny stærk vision" af formand for brancheforeningen Danske Biografer, Kim Pedersen og filmkøbmand Peter Ålbæk Jensen, Zentropa. Kronikken tegner et dystert billede af dansk film og retter kritik mod Det Danske Filminstitut.

Filminstituttet byder offentlig debat om udviklingen i dansk film velkommen. En tid med store forandringer og deraf følgende udfordringer på mange niveauer kræver radikal nytænkning og en konstruktiv dialog mellem aktørerne i det danske film- og medielandskab. På vej mod en ny Filmaftale ser Filminstituttet frem til at forberede og facilitere denne dialog med alle brancheinteressenter. 

Tonen i dagens kronik skaber mere harme og forundring, end den leverer de efterspurgte visionære bud på dansk films fremtid. 

Med ønsket om, at den kommende dialog foregår på et seriøst og oplyst grundlag, påpeges her fejl og unøjagtigheder i kronikken.

 1. "I 2016 ramte dansk spillefilm bunden, og biografmarkedet kunne notere sig et af de dårligste samlede resultater af samtlige EU-lande [...]"
  Fakta: Billetsalget til dansk film faldt i 2016, men Danmark ligger, med en hjemmemarkedsandel på 21 %, i den øverste tredjedel af hjemmemarkedsandele i Europa. EU-gennemsnittet er på 15 %.
  Kilde: Foreløbige tal fra European Audiovisual Observatory. 
   
 2. "Blandt de desperate handlinger, Filminstituttet i mangel af en ordentlig vision har kastet sig over, er sminkning af liget og statslig indblanding i private selskabers frie forhandlingsret."
  Fakta: Filminstituttet har ikke foretaget nye reguleringer på områder, der ikke tidligere har været reguleret.
   
 3. "Husk på, at staten kun støtter filmene med gennemsnitligt 36 procent."
  Fakta: I 2015/2016 udgør den samlede danske offentlige støtte 57 %, inklusiv DFI, DR, TV 2 og de regionale fonde.
   
 4. "Filmkonsulentjobbet har jo udviklet sig til holdeplads for filminstruktører, som ikke har fået indfriet forventningerne til karrieren."
  Fakta: Blandt de spillefilmkonsulenter, der har været ansat de sidste 10 år, har 3 ud af 13 haft instruktørbaggrund.
   
 5. "Administrationen er jo eksploderet."
  Fakta: Målt i sammenlignelige faste priser er bevillingen til DFI's administration faldet over de sidste 10 år og efterlever statens krav om 2 % årlige besparelser.

 6. "Der er også alt for mange direktører."
  Fakta: I 2015 blev det samlede antal ledere reduceret fra 22 til 14, herunder blev antallet af direktører reduceret fra 5 til 3.
   
 7. "'Den danske filmarv' blev jo kun opfundet, for at administrationschefen kunne få en direktørtitel og være øverste leder for bevarelse og vedligeholdelse af den danske filmarv."
  Fakta: Det danske Filmmuseum, der har ansvar for bevaring af den danske filmarv, blev oprettet i 1941 og fusioneret ind i Filminstituttet i 1997.
   
 8. "DFI administrerer for nuværende en hel del af de midler, der er afsat til regional filmstøtte."
  Fakta: Det er de regionale filmfonde og ikke Filminstituttet, der uddeler hovedparten af den offentligt finansierede regionale filmstøtte.
   
 9. "Giv producenterne lov til at tjene penge, når det går godt."
  Fakta: Producenten kan optjene 75 % fortjeneste før nogen form for tilbagebetaling til Filminstituttet finder sted.
   
 10. "Danske filminstruktører med succes flygter i hobetal til udlandet."
  Fakta: Det er rigtigt, at mange instruktører er efterspurgte og arbejder i udlandet i disse år. Tre ud af de syv navne, kronikørerne nævner, har samtidig haft premiere i 2016 eller er på vej med dansk producerede spillefilm, nemlig Nicolas Winding Refn, Per Fly og Lone Scherfig.
Alternative fakta om den danske filmstøtte
10.02.2017

KOMMENTAR. Jyllands-Posten bragte den 3. februar følgende debatindlæg fra administrerede direktør på Det Danske Filminstitut Henrik Bo Nielsen:

Jyllands-Posten har i en artikel den 26. januar med overskriften "Filminstituttet afviser dansk Oscar-kandidat" og i en opfølgende leder "Filmstøtten trænger til et eftersyn" den 27. januar i kritiseret det danske filmstøttesystem for at være rigidt, bureaukratisk og fastfrosset.

Det er altid godt, at der holdes et vågent øje med statslige institutioner, og at både rammer og forvaltning diskuteres og kritiseres. Men det er ærgerligt, når det sker på et fejlbehæftet grundlag eller på baggrund af alternative fakta.

I artiklen fra 26. januar står der "På markedsordningen må man ikke være debutant". Det er ikke korrekt, hvilket vi har gjort Jyllands-Posten opmærksom på. For eksempel var cirka en tredjedel af instruktørerne på film, der modtog støtte fra markedsordningen i 2016, spillefilmdebutanter, nemlig Jesper Rofelt (Dan Dream), Oliver Zahle (Iqbal og superchippen) og Nikolaj Peyk (Undercover).

I artiklen står der også, at man hos DFI "kan lave lowbudget-film til 3 mio. kr. eller 6 mio. kr., men ikke til 4,5 mio. kr." Det er ikke korrekt, og Filminstituttet har oplyst til Jyllands-Posten, at der er støttet lavbudgetfilm med andre budgetstørrelser. For eksempel er der støttet film til 3,7 og 4,7 mio. kr.

Lederen refererer til TV 2's fiktionschef Katrine Vogelsangs nylige kritik af filmstøttesystemet i Jyllands-Posten og skriver i forlængelse heraf, at TV 2 "skyder millioner i filmene via public service-puljen." Det er ikke korrekt, at TV 2 skyder penge i Public Service-Puljen, tværtimod får TV 2 penge fra puljen. Det er ligeledes ukorrekt, at støtten gives til film, som lederskribenten angiver; den gives til tv-drama og tv-dokumentarprogrammer.

Jyllands-Postens leder konkluderer, at det kunne være "en god ide, at nytænke støttesystemet for at skabe forudsætninger, der kan øge omsætningen". Den tanke er bestemt ikke Filminstituttets ledelse fremmed. Lederen afslutter imidlertid med at konstatere, at Filminstituttet afviser kritik ud fra devisen om, at Månen har den farve, måner skal have, og at Danmark har det filmstøttesystem, det skal have. Dette er heller ikke korrekt. Filminstituttet anerkender og adresserer udfordringerne i dansk film i mange sammenhænge, herunder behov for forandringer. Og vi glæder os til at debattere med alle, der har lyst, frem mod næste filmaftale – helst på et oplyst grundlag.

Borgere under 45 år ser gerne film i biografen
03.02.2017

FAKTATJEK. Danskere under 45 år udgør 58 % af publikummet til danske biograffilm, viser tal fra DFI profilbasen.

I artiklen "Nye fortællere tvinges til at tænke i et gammelt system" i Jyllands-Posten (31.01.17) udtaler fhv. programchef på TV 2, Keld Reinicke, "Alt for mange støttemidler er i dag bundet til den traditionelle spillefilm af halvanden times varighed, men særligt danskere under 45 år er i dag orienteret mod andre formater og platforme. Det er ikke bare teenagere, jeg taler om. Det er halvdelen af befolkningen."

Tal fra "DFI Profilbasen", som løbende monitorerer biografmarkedet i forhold til publikum, viser imidlertid, at 58 % af biografbilletterne til danske spillefilm i 2016 er indløst af danskere under 45 år. Dette stemmer overens med befolkningssammensætningen generelt, hvor 57 % er under 45 år. 

Danskere under 45 år orienterer sig altså fortsat mod spillefilmoplevelsen, samtidig med at de orienterer sig mod andre formater og nye platforme. 

Andel af billetsalg til yngre segmenter i 2016


Befolkningen generelt Publikum til danske film
10-24 år 20 % 24 %
Under 45 år 57 % 58 %

De helt unge danskere i alderen 10-25 år står for omkring 24 % af biografbilletterne til danske film, hvilket stort set er på niveau med 2012 – året hvor f.eks. Netflix i oktober gjorde sit indtog på det danske marked.

(Opdateret den 3. februar)

Under sandet blev set af 175.000 i biografen
25.01.2017

FAKTATJEK. Martin Zandvliets spillefilm "Under sandet", der i går blev nomineret til en Oscar, blev set af 175.000 i biograferne og ikke kun af 115.000, som nogle medier skriver.

Martin Zandvliet og Nordisk Films spillefilm "Under sandet" fik premiere i biograferne den 3. december 2015. Filmen var på plakaten i 12 uger og solgte således billetter i både 2015 og 2016. I alt nåede den op på et billetsalg på 175.366. 

Billetsalg for danske film kan altid findes på: www.dfi.dk/Tal-og-fakta/Billetsalg 
Det aktuelle billetsalg opdateres løbende på: www.dfi.dk/Tal-og-fakta/Billetsalg/Aktuelt-billetsalg-for-danske-film

1
Næste
Forrige
Det Danske Filminstitut

Det Danske Filminstitut
/ Danish Film Institute

EAN-nr: 5798000794085
CVR-nr: 56858318

Gothersgade 55
1123 København K

Tlf. +45 3374 3400
Fax +45 3374 3401
E-mail: dfi@dfi.dk

Cinematekets billetsalg
TLF. +45 3374 3412